Visa allt om Studio 81 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 728 1 752 2 516 2 404 717 431 1 288 1 719 1 510 1 902
Övrig omsättning - - - - - 526 - 9 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -306 -469 -51 -53 60 450 9 -77 -56 90
Resultat efter finansnetto 60 -490 -62 -60 52 448 20 -62 -61 88
Årets resultat 60 -490 -62 -60 52 373 2 1 -10 53
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 112 0 255 302 371 524
Omsättningstillgångar 483 610 772 852 336 901 558 772 856 570
Tillgångar 483 610 772 852 448 901 813 1 074 1 227 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -379 -439 50 112 172 857 484 481 481 491
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 59 52 125 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 197 200 198 0 85 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 666 849 523 740 190 44 271 540 622 425
Skulder och eget kapital 483 610 772 852 448 901 813 1 074 1 227 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 107 162 287 300 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 940 1 058 1 072 875 120 16 33 57 83 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 359 398 408 350 49 48 162 189 203 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0
Omsättning 1 728 1 752 2 516 2 404 717 957 1 288 1 728 1 512 1 902
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 576 584 839 801 717 216 644 860 755 951
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 491 501 430 172 46 184 284 313 392
Rörelseresultat, EBITDA -306 -469 -51 -53 60 469 126 120 127 278
Nettoomsättningförändring -1,37% -30,37% 4,66% 235,29% 66,36% -66,54% -25,07% 13,84% -20,61% -%
Du Pont-modellen 15,11% -76,89% -6,61% -6,22% 13,39% 49,94% 2,95% -5,12% -4,48% 8,60%
Vinstmarginal 4,22% -26,77% -2,03% -2,20% 8,37% 104,41% 1,86% -3,20% -3,64% 4,94%
Bruttovinstmarginal 67,01% 70,78% 65,62% 59,90% 38,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,59% -13,64% 9,90% 4,66% 20,36% 198,84% 22,28% 13,50% 15,50% 7,62%
Soliditet -78,47% -71,97% 6,48% 13,15% 38,39% 95,12% 64,76% 48,27% 46,54% 56,58%
Kassalikviditet 72,52% 71,85% 147,61% 115,14% 176,84% 2 047,73% 205,90% 142,96% 137,62% 134,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...