Visa allt om Aktiebolaget Reläteknik
Visa allt om Aktiebolaget Reläteknik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 109 10 493
Övrig omsättning - - - - - - - - 19 95
Rörelseresultat (EBIT) -45 -41 -58 -70 -111 -103 -16 -56 -46 436
Resultat efter finansnetto -44 21 -47 75 -98 -97 124 49 95 490
Årets resultat -44 21 -47 55 15 20 164 138 94 192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 100 115 134 177
Omsättningstillgångar 2 158 2 697 3 156 3 840 4 368 5 465 4 141 4 717 5 306 6 974
Tillgångar 2 158 2 697 3 156 3 840 4 368 5 465 4 241 4 832 5 441 7 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 2 365 2 825 3 472 4 017 4 602 3 522 3 957 4 569 4 984
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 124 251 353 502 542
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 316 331 331 368 351 739 468 522 369 1 624
Skulder och eget kapital 2 158 2 697 3 156 3 840 4 368 5 465 4 241 4 832 5 441 7 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 88 1 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 90 826
Utdelning till aktieägare 480 480 480 600 600 600 600 600 750 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 10 588
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 1 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 109 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 76 328
Rörelseresultat, EBITDA -45 -41 -58 -70 -111 -103 -1 -37 -4 478
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -89,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 1,91% 7,10%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 9,38% 4,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 17,22% 38,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 445,18% 50,99%
Soliditet 85,36% 87,69% 89,51% 90,42% 91,96% 85,88% 87,41% 87,15% 90,62% 75,16%
Kassalikviditet 682,91% 814,80% 953,47% 1 043,48% 1 244,44% 739,51% 884,83% 903,64% 1 437,94% 429,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...