Visa allt om CA i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 297 16 231 15 948 15 283 14 835 14 481 14 414 13 959 13 778 13 452
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 374 8 682 7 750 6 524 6 365 6 850 7 058 6 560 7 445 7 153
Resultat efter finansnetto 5 964 5 082 4 601 4 267 4 999 5 572 8 509 4 393 5 322 5 167
Årets resultat 4 044 294 437 677 417 377 3 377 437 366 275
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 574 157 879 46 322 46 176 46 252 45 972 43 379 43 381 43 888 44 395
Omsättningstillgångar 71 699 9 691 103 707 103 376 67 581 67 595 74 977 71 215 44 807 39 167
Tillgångar 252 273 167 570 150 029 149 552 113 833 113 567 118 356 114 596 88 695 83 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 206 5 764 5 821 5 384 4 707 4 290 10 912 7 535 7 098 6 732
Obeskattade reserver 738 0 0 0 0 0 0 0 0 876
Avsättningar (tkr) 1 718 1 508 1 499 1 376 1 506 1 358 1 224 1 089 1 018 0
Långfristiga skulder 235 372 139 451 139 811 140 262 104 443 104 443 104 443 104 443 78 960 73 663
Kortfristiga skulder 5 239 20 847 2 898 2 530 3 177 3 476 1 777 1 529 1 619 2 291
Skulder och eget kapital 252 273 167 570 150 029 149 552 113 833 113 567 118 356 114 596 88 695 83 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0
Omsättning 26 297 16 231 15 948 15 283 14 835 14 481 14 414 13 959 13 778 13 452
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 665 9 505 8 310 7 077 6 902 7 361 7 569 7 067 7 952 7 661
Nettoomsättningförändring 62,02% 1,77% 4,35% 3,02% 2,44% 0,46% 3,26% 1,31% 2,42% -%
Du Pont-modellen 5,04% 6,37% 7,24% 5,75% 7,95% 8,43% 10,93% 7,44% 10,24% 10,00%
Vinstmarginal 48,35% 65,74% 68,08% 56,31% 61,01% 66,13% 89,71% 61,07% 65,89% 62,10%
Bruttovinstmarginal 50,45% 57,78% 52,93% 46,35% 46,73% 51,49% 53,00% 51,86% 57,84% 56,90%
Rörelsekapital/omsättning 252,73% -68,73% 632,11% 659,86% 434,14% 442,78% 507,84% 499,22% 313,46% 274,13%
Soliditet 3,88% 3,44% 3,88% 3,60% 4,14% 3,78% 9,22% 6,58% 8,00% 8,81%
Kassalikviditet 1 368,56% 46,49% 3 578,57% 4 086,01% 2 127,20% 1 944,62% 4 219,30% 4 657,62% 2 767,57% 1 709,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...