Visa allt om Perten Instruments Aktiebolag
Visa allt om Perten Instruments Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 125 292 848 238 353 246 294 249 582 172 198 168 315 153 769 117 212 108 103
Övrig omsättning 16 872 16 133 11 359 19 830 15 622 16 753 3 402 32 52
Rörelseresultat (EBIT) 89 506 66 065 30 080 32 284 58 738 23 514 15 831 5 184 2 412 -171
Resultat efter finansnetto 61 874 62 107 29 944 26 693 49 817 24 954 15 607 3 825 1 146 -1 055
Årets resultat 27 383 36 511 20 147 13 936 27 093 15 969 6 972 3 360 2 514 -65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 392 183 897 182 624 182 192 171 324 148 455 8 476 9 863 13 390 17 916
Omsättningstillgångar 134 484 180 006 106 686 107 315 101 625 74 629 81 125 76 158 69 261 55 742
Tillgångar 312 877 363 903 289 310 289 508 272 949 223 084 89 601 86 021 82 651 73 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 595 132 212 95 701 75 553 61 617 34 524 32 144 25 171 21 811 19 297
Obeskattade reserver 71 189 52 133 37 986 32 566 25 288 13 036 9 228 4 491 5 820 8 254
Avsättningar (tkr) 2 200 3 857 1 977 1 027 1 343 2 940 3 574 4 119 0 0
Långfristiga skulder 5 879 113 469 117 032 124 480 140 319 0 4 879 13 878 4 909 4 788
Kortfristiga skulder 74 015 62 232 36 614 55 882 44 382 172 584 39 777 38 361 50 111 41 319
Skulder och eget kapital 312 877 363 903 289 310 289 508 272 949 223 084 89 601 86 021 82 651 73 658
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 2 691 2 845 2 930 2 700 2 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 687 37 091 34 460 35 622 29 849 22 713 20 411 18 417 16 496 12 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 13 272 12 598 11 235 10 635 8 710 12 580 11 795 10 924 9 631 8 185
Utdelning till aktieägare 107 862 0 0 0 0 0 13 604 0 0 0
Omsättning 349 997 308 981 249 712 266 124 265 204 188 951 168 318 154 171 117 244 108 155
Nyckeltal
Antal anställda 63 64 63 62 54 51 45 40 38 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 288 4 576 3 783 3 972 4 622 3 376 3 740 3 844 3 085 3 180
Personalkostnader per anställd (tkr) 825 776 725 746 714 745 779 807 759 668
Rörelseresultat, EBITDA 93 863 67 818 31 295 33 425 59 939 24 874 16 971 6 111 7 830 4 099
Nettoomsättningförändring 13,75% 22,86% -3,22% -1,32% 44,94% 2,31% 9,46% 31,19% 8,43% -%
Du Pont-modellen 20,30% 18,19% 12,03% 11,26% 21,59% 11,52% 17,79% 6,19% 3,16% -0,13%
Vinstmarginal 19,07% 22,61% 14,60% 13,23% 23,61% 14,92% 9,47% 3,46% 2,23% -0,09%
Bruttovinstmarginal 49,63% 46,21% 41,39% 39,37% 46,23% 42,27% 50,27% 41,88% 46,84% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning 18,15% 40,22% 29,40% 20,88% 22,94% -56,89% 24,57% 24,58% 16,34% 13,34%
Soliditet 68,76% 47,51% 43,32% 34,39% 29,40% 19,78% 43,46% 33,02% 31,46% 34,27%
Kassalikviditet 134,97% 254,78% 227,59% 139,78% 172,92% 30,95% 154,10% 147,05% 87,94% 84,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...