Visa allt om Affärstryckeriet i Västerås Aktiebolag
Visa allt om Affärstryckeriet i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 804 6 387 9 673 8 324 8 949 9 302 9 044 8 966 9 224 9 184
Övrig omsättning 3 1 299 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 368 1 132 99 -142 333 200 271 -389 223 439
Resultat efter finansnetto 369 5 014 31 -215 268 128 204 -485 126 343
Årets resultat 290 4 701 21 -2 120 81 117 -80 113 174
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 020 0 1 204 1 416 1 634 1 634 1 824 1 966 2 212 2 497
Omsättningstillgångar 1 058 7 297 4 060 3 472 3 714 3 634 3 516 3 194 3 355 3 573
Tillgångar 2 078 7 297 5 264 4 888 5 348 5 268 5 339 5 160 5 568 6 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 390 6 300 1 749 1 851 1 953 1 933 1 851 1 734 1 814 1 851
Obeskattade reserver 0 0 0 0 228 135 113 80 485 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 769 1 805 1 855 1 905 1 943 2 008 2 073 2 138
Kortfristiga skulder 688 997 1 746 1 231 1 312 1 296 1 432 1 338 1 196 1 567
Skulder och eget kapital 2 078 7 297 5 264 4 888 5 348 5 268 5 339 5 160 5 568 6 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 419 509 412 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 2 462 3 358 3 142 3 135 3 096 2 568 2 580 2 371 2 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 672 1 205 1 113 1 148 1 169 1 041 1 173 1 022 964
Utdelning till aktieägare 0 5 200 150 150 100 100 0 0 0 150
Omsättning 807 7 686 9 673 8 324 8 949 9 302 9 044 8 966 9 224 9 184
Nyckeltal
Antal anställda 1 8 10 10 10 10 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 804 798 967 832 895 930 904 897 922 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 398 444 395 406 405 383 401 381 457
Rörelseresultat, EBITDA 368 1 135 311 76 540 390 488 -142 508 729
Nettoomsättningförändring -87,41% -33,97% 16,21% -6,98% -3,79% 2,85% 0,87% -2,80% 0,44% -%
Du Pont-modellen 17,85% 69,74% 1,92% -2,82% 6,64% 3,89% 5,19% -7,31% 4,08% 7,28%
Vinstmarginal 46,14% 79,68% 1,04% -1,66% 3,97% 2,20% 3,06% -4,20% 2,46% 4,81%
Bruttovinstmarginal 94,65% 64,90% 62,43% 62,33% 64,66% 61,70% 60,85% 58,22% 60,85% 60,81%
Rörelsekapital/omsättning 46,02% 98,64% 23,92% 26,92% 26,84% 25,13% 23,04% 20,70% 23,41% 21,84%
Soliditet 66,89% 86,34% 33,23% 37,87% 39,66% 38,58% 36,23% 34,72% 38,85% 36,60%
Kassalikviditet 153,78% 731,90% 207,39% 251,26% 260,44% 254,40% 223,95% 215,92% 257,02% 213,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...