Visa allt om Malmö Elektra Aktiebolag
Visa allt om Malmö Elektra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 009 1 837 1 699 1 140 1 967 1 839 1 336 5 440 4 277 1 719
Övrig omsättning - - - 60 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 119 19 10 4 59 96 -38 117 124 55
Resultat efter finansnetto 118 16 5 2 55 96 -43 119 101 26
Årets resultat 92 12 4 2 41 70 5 67 72 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 18 41 67 97 57 65 76 66 63
Omsättningstillgångar 616 755 652 641 738 826 931 1 080 818 992
Tillgångar 616 773 692 708 835 883 995 1 156 884 1 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 456 444 440 439 525 649 644 577 505
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 50 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Kortfristiga skulder 67 316 248 268 396 358 346 462 282 221
Skulder och eget kapital 616 773 692 708 835 883 995 1 156 884 1 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 383 288 460 425 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 60 0 45 - -
Löner till övriga anställda 5 576 521 303 360 112 115 153 142 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 124 349 353 285 296 235 246 317 286 244
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 127 44 0 0 0
Omsättning 1 009 1 837 1 699 1 200 1 967 1 839 1 336 5 440 4 277 1 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 009 919 850 570 984 920 668 2 720 2 139 860
Personalkostnader per anställd (tkr) 129 464 439 294 328 387 327 466 432 341
Rörelseresultat, EBITDA 137 41 36 34 111 125 -5 157 159 93
Nettoomsättningförändring -45,07% 8,12% 49,04% -42,04% 6,96% 37,65% -75,44% 27,19% 148,81% -%
Du Pont-modellen 19,32% 2,46% 1,45% 0,99% 7,19% 11,44% -3,82% 11,68% 14,14% 5,30%
Vinstmarginal 11,79% 1,03% 0,59% 0,61% 3,05% 5,49% -2,84% 2,48% 2,92% 3,26%
Bruttovinstmarginal 63,43% 72,95% 74,81% 80,70% 63,75% 72,21% 86,15% 30,22% 39,02% 68,88%
Rörelsekapital/omsättning 54,41% 23,90% 23,78% 32,72% 17,39% 25,45% 43,79% 11,36% 12,53% 44,85%
Soliditet 89,12% 58,99% 64,16% 62,15% 52,57% 59,46% 65,23% 58,82% 67,31% 49,53%
Kassalikviditet 583,58% 161,08% 175,81% 144,40% 112,63% 172,07% 194,22% 202,38% 132,62% 114,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...