Visa allt om Oskar Henkow Utbildning AB
Visa allt om Oskar Henkow Utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 839 882 849 624 445 462 778 104 93
Övrig omsättning - 38 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 357 244 401 192 138 -49 247 20 0
Resultat efter finansnetto -102 357 244 403 192 138 -48 249 19 6
Årets resultat 0 213 141 221 106 101 0 134 14 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 23 34 34 50 67 0 0 17 0
Omsättningstillgångar 535 759 879 804 612 307 248 499 254 221
Tillgångar 543 782 913 837 662 374 248 499 271 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 444 481 465 370 263 162 262 188 173
Obeskattade reserver 204 306 224 162 61 12 12 62 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 32 208 209 232 98 73 175 83 47
Skulder och eget kapital 543 782 913 837 662 374 248 499 271 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 16 171 171 18 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 140 192 128 161 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 127 118 88 58 69 139 138 5 0
Utdelning till aktieägare 150 125 250 125 125 0 0 100 60 0
Omsättning 97 877 882 849 624 445 462 778 104 93
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 97 839 882 849 - 445 462 778 104 93
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 278 322 226 - 133 375 323 35 43
Rörelseresultat, EBITDA -102 357 261 418 209 155 -49 247 21 0
Nettoomsättningförändring -88,44% -4,88% 3,89% 36,06% 40,22% -3,68% -40,62% 648,08% 11,83% -%
Du Pont-modellen -18,78% 45,78% 26,94% 48,27% 29,00% 36,90% -19,35% 50,10% 8,49% 3,62%
Vinstmarginal -105,15% 42,67% 27,89% 47,59% 30,77% 31,01% -10,39% 32,13% 22,12% 8,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 530,93% 86,65% 76,08% 70,08% 60,90% 46,97% 37,88% 41,65% 164,42% 187,10%
Soliditet 88,05% 87,30% 71,82% 69,82% 62,68% 72,69% 68,89% 61,45% 69,37% 78,28%
Kassalikviditet 2 675,00% 2 371,88% 422,60% 384,69% 263,79% 313,27% 331,51% 285,14% 249,40% 470,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...