Visa allt om Ericsindustrier Aktiebolag
Visa allt om Ericsindustrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 485 6 369 5 781 5 310 5 254 5 659 4 366 4 117 4 859 4 567
Övrig omsättning 6 48 1 - 85 5 - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -20 433 540 355 446 417 -17 -79 99 -200
Resultat efter finansnetto -34 398 504 309 378 365 -75 -157 9 -273
Årets resultat 32 299 392 172 263 365 -75 -157 9 -273
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 220 298 376 400 424 503 485 581 714
Omsättningstillgångar 2 446 2 733 2 494 2 310 2 183 1 952 1 979 2 009 2 087 1 825
Tillgångar 2 588 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 434 1 435 1 213 1 300 1 238 873 947 1 105 1 096
Obeskattade reserver 75 139 139 139 64 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 480 516 533 540 607 1 207 964 1 009 906
Kortfristiga skulder 1 047 900 702 801 678 531 403 582 554 538
Skulder och eget kapital 2 588 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 418 430 468 347 455 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 740 1 536 1 443 1 432 863 971 713 791 879 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 574 411 400 381 396 443 391 408 467 521
Utdelning till aktieägare 0 0 300 170 260 200 0 0 0 0
Omsättning 6 491 6 417 5 782 5 310 5 339 5 664 4 366 4 117 4 859 4 596
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 297 1 274 1 156 1 062 1 051 1 132 873 823 972 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 387 339 331 306 371 317 314 358 315
Rörelseresultat, EBITDA 58 511 618 440 519 496 103 57 232 -67
Nettoomsättningförändring 1,82% 10,17% 8,87% 1,07% -7,16% 29,62% 6,05% -15,27% 6,39% -%
Du Pont-modellen -0,70% 14,80% 19,52% 13,33% 17,38% 18,10% -0,32% -3,05% 3,75% -7,84%
Vinstmarginal -0,28% 6,86% 9,43% 6,74% 8,55% 7,60% -0,18% -1,85% 2,06% -4,36%
Bruttovinstmarginal 58,40% 58,06% 60,09% 60,51% 62,85% 61,39% 60,26% 65,56% 65,38% 61,64%
Rörelsekapital/omsättning 21,57% 28,78% 31,00% 28,42% 28,64% 25,11% 36,10% 34,66% 31,55% 28,18%
Soliditet 58,95% 52,23% 55,28% 48,97% 52,16% 52,10% 35,17% 37,99% 41,42% 43,17%
Kassalikviditet 99,71% 126,22% 137,04% 108,99% 130,38% 164,22% 208,68% 126,12% 190,07% 103,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...