Visa allt om Ericsindustrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 369 5 781 5 310 5 254 5 659 4 366 4 117 4 859 4 567 5 227
Övrig omsättning 48 1 - 85 5 - - - 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 433 540 355 446 417 -17 -79 99 -200 224
Resultat efter finansnetto 398 504 309 378 365 -75 -157 9 -273 175
Årets resultat 299 392 172 263 365 -75 -157 9 -273 172
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 298 376 400 424 503 485 581 714 776
Omsättningstillgångar 2 733 2 494 2 310 2 183 1 952 1 979 2 009 2 087 1 825 2 329
Tillgångar 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539 3 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 434 1 435 1 213 1 300 1 238 873 947 1 105 1 096 1 449
Obeskattade reserver 139 139 139 64 0 0 0 0 0 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 480 516 533 540 607 1 207 964 1 009 906 0
Kortfristiga skulder 900 702 801 678 531 403 582 554 538 724
Skulder och eget kapital 2 953 2 792 2 686 2 583 2 376 2 482 2 493 2 668 2 539 3 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 418 430 468 347 455 525 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 536 1 443 1 432 863 971 713 791 879 935 798
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 411 400 381 396 443 391 408 467 521 503
Utdelning till aktieägare 0 300 170 260 200 0 0 0 0 80
Omsättning 6 417 5 782 5 310 5 339 5 664 4 366 4 117 4 859 4 596 5 227
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 274 1 156 1 062 1 051 1 132 873 823 972 761 871
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 339 331 306 371 317 314 358 315 308
Rörelseresultat, EBITDA 511 618 440 519 496 103 57 232 -67 351
Nettoomsättningförändring 10,17% 8,87% 1,07% -7,16% 29,62% 6,05% -15,27% 6,39% -12,63% -%
Du Pont-modellen 14,80% 19,52% 13,33% 17,38% 18,10% -0,32% -3,05% 3,75% -7,84% 7,35%
Vinstmarginal 6,86% 9,43% 6,74% 8,55% 7,60% -0,18% -1,85% 2,06% -4,36% 4,36%
Bruttovinstmarginal 58,06% 60,09% 60,51% 62,85% 61,39% 60,26% 65,56% 65,38% 61,64% 63,13%
Rörelsekapital/omsättning 28,78% 31,00% 28,42% 28,64% 25,11% 36,10% 34,66% 31,55% 28,18% 30,71%
Soliditet 52,23% 55,28% 48,97% 52,16% 52,10% 35,17% 37,99% 41,42% 43,17% 68,28%
Kassalikviditet 126,22% 137,04% 108,99% 130,38% 164,22% 208,68% 126,12% 190,07% 103,90% 155,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...