Visa allt om Convoi HR AB
Visa allt om Convoi HR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 565 1 420 1 212 1 158 1 198 699 4 181 31 865 30 272 29 685
Övrig omsättning 242 287 412 330 181 237 240 300 221 -
Rörelseresultat (EBIT) -307 -681 -658 -715 -996 -1 457 -983 3 552 2 524 1 259
Resultat efter finansnetto -572 -976 -715 -711 -929 -1 323 -981 3 673 2 606 1 375
Årets resultat -572 -976 -715 -711 -244 -64 142 2 156 1 798 786
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 454 2 043 2 126 3 253 3 483 4 083 1 158 1 163 1 261
Omsättningstillgångar 3 997 4 510 4 180 5 309 5 699 7 107 7 405 15 828 11 494 10 559
Tillgångar 4 142 4 964 6 224 7 435 8 952 10 591 11 487 16 986 12 656 11 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 213 4 384 5 828 6 879 7 982 8 692 8 910 9 283 7 272 5 676
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 684 1 943 3 143 2 509 2 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 929 579 395 556 971 1 215 634 4 511 2 826 3 639
Skulder och eget kapital 4 142 4 964 6 224 7 435 8 952 10 591 11 487 16 986 12 656 11 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 027 310 472 465 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 180 937 928 483 790 0 0 289 401 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 629 540 335 455 532 664 147 531 594 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 154 514 0 89
Omsättning 1 807 1 707 1 624 1 488 1 379 936 4 421 32 165 30 493 29 685
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 783 710 606 579 1 198 699 4 181 15 933 15 136 14 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 918 744 653 482 1 338 1 699 407 651 708 750
Rörelseresultat, EBITDA -266 -623 -576 -588 -823 -1 425 -937 3 716 2 636 1 413
Nettoomsättningförändring 10,21% 17,16% 4,66% -3,34% 71,39% -83,28% -86,88% 5,26% 1,98% -%
Du Pont-modellen -7,34% 2,01% -10,57% -9,51% -10,37% -12,49% -8,25% 21,64% 20,59% 11,64%
Vinstmarginal -19,42% 7,04% -54,29% -61,05% -77,46% -189,27% -22,67% 11,54% 8,61% 4,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,55% 18,90% 22,86% 16,85% 12,96%
Rörelsekapital/omsättning 196,04% 276,83% 312,29% 410,45% 394,66% 842,92% 161,95% 35,52% 28,63% 23,31%
Soliditet 77,57% 88,32% 93,64% 92,52% 89,16% 86,83% 90,03% 67,97% 71,73% 62,97%
Kassalikviditet 430,25% 778,93% 1 058,23% 950,36% 586,92% 584,94% 1 167,98% 276,57% 368,68% 260,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...