Visa allt om Trianon Resursen AB
Visa allt om Trianon Resursen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 684 1 100 1 129 1 654 4 231 5 442 5 760 5 487 2 617 2 194
Övrig omsättning 270 370 648 10 415 271 249 - 883 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 103 -9 175 -8 046 3 156 -3 686 -1 600 -3 797 1 612 1 068 1 245
Resultat efter finansnetto -10 145 -9 182 -8 045 3 161 -3 701 -1 609 -3 770 1 532 1 001 1 179
Årets resultat -32 -61 -6 209 1 939 -2 734 -1 198 -3 039 1 104 731 849
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 399 1 944 2 215 1 213 1 873 1 927 2 023 9 699 9 913 10 460
Omsättningstillgångar 494 1 395 1 500 1 473 2 468 4 074 2 811 784 6 748 6 743
Tillgångar 3 893 3 338 3 715 2 686 4 342 6 001 4 834 10 482 16 661 17 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 122 1 154 1 215 608 506 532 564 3 702 3 750 3 646
Obeskattade reserver 483 483 483 523 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 370 371 370 1 129 1 157 1 131
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 886 3 607 2 541 4 008 10 533 11 576
Kortfristiga skulder 2 289 1 702 2 018 1 555 1 579 1 491 1 360 1 642 1 221 850
Skulder och eget kapital 3 893 3 338 3 715 2 686 4 342 6 001 4 834 10 482 16 661 17 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 548 6 118 5 812 4 187 3 422 2 706 2 723 2 087 391 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 795 2 256 2 020 1 453 1 160 928 912 760 121 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 954 1 470 1 777 12 069 4 502 5 691 5 760 6 370 2 617 2 194
Nyckeltal
Antal anställda 27 22 21 14 11 10 9 8 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 62 50 54 118 385 544 640 686 523 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 387 376 411 423 373 397 357 107 -
Rörelseresultat, EBITDA -10 011 -9 084 -7 976 3 177 -3 590 -1 512 -3 706 1 750 1 203 1 309
Nettoomsättningförändring 53,09% -2,57% -31,74% -60,91% -22,25% -5,52% 4,98% 109,67% 19,28% -%
Du Pont-modellen -259,49% -274,84% -216,55% 117,76% -84,80% -26,51% -77,35% 15,46% 6,51% 7,27%
Vinstmarginal -599,88% -834,00% -712,58% 191,23% -87,02% -29,24% -64,91% 29,52% 41,42% 56,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -106,59% -27,91% -45,88% -4,96% 21,01% 47,46% 25,19% -15,64% 211,20% 268,60%
Soliditet 38,50% 45,86% 42,85% 36,99% 11,65% 8,87% 11,67% 35,32% 22,51% 21,19%
Kassalikviditet 21,58% 81,96% 74,33% 94,73% 156,30% 273,24% 206,69% 47,75% 552,66% 793,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...