Visa allt om Air BP Sweden Aktiebolag
Visa allt om Air BP Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 556 749 1 917 756 2 088 327 1 799 702 1 614 800 1 060 279 823 946 1 419 224 1 183 572 1 468 621
Övrig omsättning 5 414 5 918 10 387 4 982 2 766 3 393 10 847 12 745 - 2 752
Rörelseresultat (EBIT) -17 873 -33 259 -12 952 -13 953 22 281 11 415 19 302 -22 299 22 750 4 822
Resultat efter finansnetto -18 098 -32 929 -13 214 -15 644 28 361 3 089 34 296 -23 402 21 871 3 890
Årets resultat -6 536 -340 -451 -1 188 22 722 1 179 29 062 -16 750 19 561 3 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 991 46 564 30 288 22 596 41 182 44 034 52 178 39 133 40 967 41 663
Omsättningstillgångar 247 800 220 103 251 592 250 937 350 281 215 409 197 846 187 468 350 591 238 979
Tillgångar 363 791 266 667 281 879 273 534 391 463 259 443 250 024 226 601 391 558 280 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 893 60 429 60 769 61 220 62 408 39 686 118 507 89 445 106 194 67 616
Obeskattade reserver 18 826 18 826 18 547 25 861 29 178 29 016 30 190 30 505 31 676 30 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 291 072 187 412 202 563 186 453 299 877 190 741 101 327 106 651 253 688 182 381
Skulder och eget kapital 363 791 266 667 281 879 273 534 391 463 259 443 250 024 226 601 391 558 280 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 023 975 923 932 746 2 876 1 701 1 602 1 273 1 527
Varav tantiem till styrelse & VD 128 124 124 155 - - - - - 288
Löner till övriga anställda 10 041 6 981 6 207 6 184 5 096 5 183 6 734 5 612 5 988 5 660
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 132 4 246 3 497 3 469 2 787 4 651 6 965 4 878 4 717 4 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 30 000
Omsättning 2 562 163 1 923 674 2 098 714 1 804 684 1 617 566 1 063 672 834 793 1 431 969 1 183 572 1 471 373
Nyckeltal
Antal anställda 17 13 13 12 11 11 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 150 397 147 520 160 641 149 975 146 800 96 389 63 380 109 171 91 044 112 971
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 025 958 831 876 807 1 173 1 201 969 947 913
Rörelseresultat, EBITDA -13 076 -31 708 -11 420 -12 272 23 972 13 198 20 973 -20 436 24 188 6 441
Nettoomsättningförändring 33,32% -8,17% 16,04% 11,45% 52,30% 28,68% -41,94% 19,91% -19,41% -%
Du Pont-modellen -4,95% -12,28% -4,60% -5,18% 7,88% 2,03% 13,85% -9,34% 6,09% 1,97%
Vinstmarginal -0,70% -1,71% -0,62% -0,79% 1,91% 0,50% 4,20% -1,49% 2,02% 0,38%
Bruttovinstmarginal 2,58% 1,47% 2,02% 1,46% 3,26% 3,65% 5,02% 0,08% 5,32% 2,76%
Rörelsekapital/omsättning -1,69% 1,70% 2,35% 3,58% 3,12% 2,33% 11,71% 5,69% 8,19% 3,85%
Soliditet 18,85% 28,17% 26,69% 29,35% 21,44% 23,54% 56,30% 49,17% 32,95% 31,96%
Kassalikviditet 70,54% 97,04% 64,13% 61,09% 48,24% 48,58% 70,65% 66,36% 47,43% 62,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...