Visa allt om Maskinfirman Aerolit Aktiebolag
Visa allt om Maskinfirman Aerolit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 10 105 172 279 315 277 265 300 365
Övrig omsättning - - - - 7 - 13 210 - 63
Rörelseresultat (EBIT) -43 -56 6 26 83 67 101 223 -19 -66
Resultat efter finansnetto -42 -52 8 27 84 67 102 233 -16 -64
Årets resultat -42 -52 6 19 62 50 75 197 -16 -64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 16 29 0 0 0
Omsättningstillgångar 695 741 800 712 699 602 661 616 435 479
Tillgångar 695 741 800 712 707 619 689 616 435 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 578 630 624 605 543 493 417 220 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 149 149 34 34 34 153 153 153 153
Kortfristiga skulder 10 14 20 55 68 42 44 46 62 90
Skulder och eget kapital 695 741 800 712 707 619 689 616 435 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - 0 19 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - 0 18 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 - 0 14 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 10 105 172 286 315 290 475 300 428
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 - 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 150 183
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 26 126
Rörelseresultat, EBITDA -43 -56 6 34 91 79 113 223 -19 -66
Nettoomsättningförändring -90,00% -90,48% -38,95% -38,35% -11,43% 13,72% 4,53% -11,67% -17,81% -%
Du Pont-modellen -6,04% -7,02% 0,88% 3,79% 12,02% 10,82% 14,66% 37,99% -3,68% -13,57%
Vinstmarginal -4 200,00% -520,00% 6,67% 15,70% 30,47% 21,27% 36,46% 88,30% -5,33% -17,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 40,00% 77,14% 63,37% 57,35% 52,70% 67,87% 46,04% 77,33% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning 68 500,00% 7 270,00% 742,86% 381,98% 226,16% 177,78% 222,74% 215,09% 124,33% 106,58%
Soliditet 76,98% 78,00% 78,75% 87,64% 85,57% 87,72% 71,55% 67,69% 50,57% 49,48%
Kassalikviditet 6 950,00% 5 292,86% 4 000,00% 1 294,55% 1 027,94% 1 433,33% 1 502,27% 1 339,13% 701,61% 376,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...