Visa allt om Rörbolaget i Smålandsstenar Aktiebolag
Visa allt om Rörbolaget i Smålandsstenar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 556 8 810 10 516 10 654 14 332 12 098 11 458 15 112 15 805 16 816
Övrig omsättning 19 19 - 6 36 158 51 10 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 246 64 382 42 980 940 -409 1 358 1 737 1 554
Resultat efter finansnetto 223 51 357 22 981 937 -414 1 381 1 794 1 576
Årets resultat 10 269 467 211 668 439 7 866 1 019 918
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 184 341 480 354 435 442 603 739 625
Omsättningstillgångar 2 611 3 279 3 910 3 604 5 063 3 639 4 184 6 303 5 698 5 267
Tillgångar 2 661 3 464 4 251 4 085 5 417 4 074 4 625 6 906 6 437 5 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 670 660 891 424 1 314 645 1 706 2 559 2 514 2 294
Obeskattade reserver 518 1 018 1 323 1 609 1 943 1 986 1 764 2 216 2 067 1 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 613 560 162 266 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 859 1 225 1 875 1 786 2 161 1 442 1 155 2 131 1 857 1 878
Skulder och eget kapital 2 661 3 464 4 251 4 085 5 417 4 074 4 625 6 906 6 437 5 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 930 910 910 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 353 2 320 2 521 2 605 2 662 2 459 1 885 1 923 1 977 1 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 913 876 1 071 1 054 1 099 1 139 1 338 1 384 1 403 1 312
Utdelning till aktieägare 450 0 500 0 1 100 400 0 860 820 800
Omsättning 9 575 8 829 10 516 10 660 14 368 12 256 11 509 15 122 15 838 16 816
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 7 7 8 7 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 911 1 468 1 502 1 522 1 792 1 728 1 432 1 679 1 756 2 102
Personalkostnader per anställd (tkr) 664 544 520 528 476 520 524 478 482 488
Rörelseresultat, EBITDA 308 186 521 222 1 123 1 156 -248 1 545 1 990 1 710
Nettoomsättningförändring 8,47% -16,22% -1,30% -25,66% 18,47% 5,59% -24,18% -4,38% -6,01% -%
Du Pont-modellen 9,28% 1,91% 9,03% 1,08% 18,11% 23,17% -8,84% 20,08% 27,95% 26,83%
Vinstmarginal 2,58% 0,75% 3,65% 0,41% 6,84% 7,80% -3,57% 9,18% 11,38% 9,40%
Bruttovinstmarginal 49,07% 49,92% 48,55% 46,82% 41,16% 45,74% 43,49% 44,28% 45,55% 38,12%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 23,31% 19,35% 17,06% 20,25% 18,16% 26,44% 27,61% 24,30% 20,15%
Soliditet 40,36% 41,98% 45,24% 39,41% 50,69% 51,76% 65,00% 60,16% 62,18% 59,95%
Kassalikviditet 167,64% 151,51% 133,33% 119,26% 158,49% 133,43% 204,42% 207,98% 222,89% 197,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...