Visa allt om Rörtjänst i Arvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 437 405 600 788 918 1 218 951 936 1 073 822
Övrig omsättning - - - - - 10 6 5 6 5
Rörelseresultat (EBIT) 28 -68 25 -41 60 17 -89 -52 31 7
Resultat efter finansnetto 28 -68 23 -46 56 13 -93 -55 29 4
Årets resultat 28 -68 23 -46 56 13 -93 16 22 22
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 3 4 5 108 130
Omsättningstillgångar 329 348 516 450 504 557 366 485 466 417
Tillgångar 329 348 516 450 505 560 370 489 574 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 195 263 240 286 247 234 327 311 289
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 77 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 76 76 77 92 75 69 35 51 46
Kortfristiga skulder 43 76 177 132 127 239 67 128 135 133
Skulder och eget kapital 329 348 516 450 505 560 370 489 574 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 139 - 0 174 194 176 192 192 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 113 0 179 186 2 21 12 12 19 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 30 44 54 58 56 61 63 65 64 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Omsättning 437 405 600 788 918 1 228 957 941 1 079 827
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 405 600 788 918 1 218 951 936 537 411
Personalkostnader per anställd (tkr) 143 185 234 247 247 288 252 277 140 141
Rörelseresultat, EBITDA 28 -68 25 -39 61 18 -88 -51 53 29
Nettoomsättningförändring 7,90% -32,50% -23,86% -14,16% -24,63% 28,08% 1,60% -12,77% 30,54% -%
Du Pont-modellen 8,51% -19,54% 4,84% -9,11% 11,88% 3,04% -23,78% -10,63% 5,40% 1,28%
Vinstmarginal 6,41% -16,79% 4,17% -5,20% 6,54% 1,40% -9,25% -5,56% 2,89% 0,85%
Bruttovinstmarginal 58,81% 54,32% 59,83% 39,97% 47,39% 35,39% 33,02% 43,16% 43,52% 50,61%
Rörelsekapital/omsättning 65,45% 67,16% 56,50% 40,36% 41,07% 26,11% 31,44% 38,14% 30,85% 34,55%
Soliditet 68,39% 56,03% 50,97% 53,33% 56,63% 44,11% 63,24% 66,87% 63,84% 63,25%
Kassalikviditet 281,40% 192,11% 150,28% 188,64% 202,36% 147,28% 189,55% 203,91% 159,26% 144,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...