Visa allt om Rörtjänst i Arvika Aktiebolag
Visa allt om Rörtjänst i Arvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 378 437 405 600 788 918 1 218 951 936 1 073
Övrig omsättning - - - - - - 10 6 5 6
Rörelseresultat (EBIT) -24 28 -68 25 -41 60 17 -89 -52 31
Resultat efter finansnetto -24 28 -68 23 -46 56 13 -93 -55 29
Årets resultat -24 28 -68 23 -46 56 13 -93 16 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 4 5 108
Omsättningstillgångar 316 329 348 516 450 504 557 366 485 466
Tillgångar 316 329 348 516 450 505 560 370 489 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 225 195 263 240 286 247 234 327 311
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 62 76 76 77 92 75 69 35 51
Kortfristiga skulder 53 43 76 177 132 127 239 67 128 135
Skulder och eget kapital 316 329 348 516 450 505 560 370 489 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 139 - 0 174 194 176 192 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 133 113 0 179 186 2 21 12 12 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 42 30 44 54 58 56 61 63 65 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Omsättning 378 437 405 600 788 918 1 228 957 941 1 079
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 378 437 405 600 788 918 1 218 951 936 537
Personalkostnader per anställd (tkr) 175 143 185 234 247 247 288 252 277 140
Rörelseresultat, EBITDA -24 28 -68 25 -39 61 18 -88 -51 53
Nettoomsättningförändring -13,50% 7,90% -32,50% -23,86% -14,16% -24,63% 28,08% 1,60% -12,77% -%
Du Pont-modellen -7,59% 8,51% -19,54% 4,84% -9,11% 11,88% 3,04% -23,78% -10,63% 5,40%
Vinstmarginal -6,35% 6,41% -16,79% 4,17% -5,20% 6,54% 1,40% -9,25% -5,56% 2,89%
Bruttovinstmarginal 59,26% 58,81% 54,32% 59,83% 39,97% 47,39% 35,39% 33,02% 43,16% 43,52%
Rörelsekapital/omsättning 69,58% 65,45% 67,16% 56,50% 40,36% 41,07% 26,11% 31,44% 38,14% 30,85%
Soliditet 63,29% 68,39% 56,03% 50,97% 53,33% 56,63% 44,11% 63,24% 66,87% 63,84%
Kassalikviditet 220,75% 281,40% 192,11% 150,28% 188,64% 202,36% 147,28% 189,55% 203,91% 159,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...