Visa allt om Aktiebolaget Åtvidabergs Brukshotell
Visa allt om Aktiebolaget Åtvidabergs Brukshotell

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 332 0 686 986 2 708 0 0 22 160
Övrig omsättning - - - 2 674 4 309 3 032 2 950 2 968 1 442 -
Rörelseresultat (EBIT) -946 3 988 -4 002 -674 638 1 050 -14 -2 015 -1 561 -1 123
Resultat efter finansnetto -955 3 978 -4 121 -820 509 880 -143 -2 195 -1 652 -1 388
Årets resultat -955 3 978 -4 121 -820 509 880 -183 -2 241 -1 652 -1 388
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 22 57 8 380 8 823 9 153 9 439 9 526 10 010 10 552
Omsättningstillgångar 384 1 228 1 109 329 242 3 094 822 913 511 65
Tillgångar 384 1 249 1 166 8 709 9 065 12 248 10 262 10 439 10 521 10 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -600 354 -3 624 497 1 490 1 153 446 734 1 075 2 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 837 1 904 1 971 2 038 2 173 2 173 2 240
Långfristiga skulder 5 5 5 1 106 1 468 2 007 2 468 3 538 5 505 2 244
Kortfristiga skulder 979 890 4 785 5 269 4 203 7 116 5 310 3 994 1 768 3 233
Skulder och eget kapital 384 1 249 1 166 8 709 9 065 12 248 10 262 10 439 10 521 10 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 2 853 996 662 190 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 377 252 297 202 60 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 4 332 0 3 360 5 295 5 740 2 950 2 968 1 464 160
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 4 4 5 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 172 247 542 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 276 324 173 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -924 4 010 -3 980 -472 846 1 297 244 -1 310 -1 201 -762
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -30,43% -63,59% -% -% -100,00% -86,25% -%
Du Pont-modellen -% 319,30% -% -7,67% 7,18% 8,57% -% -% -14,83% -10,58%
Vinstmarginal -% 92,06% -% -97,38% 66,02% 38,77% -% -% -7 090,91% -701,88%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 93,59% 36,11% 99,52% -% -% -1 795,45% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 7,80% -% -720,12% -401,72% -148,52% -% -% -5 713,64% -1 980,00%
Soliditet -156,25% 28,34% -310,81% 5,71% 16,44% 9,41% 4,35% 7,03% 10,22% 27,31%
Kassalikviditet 39,22% 137,98% 23,18% 6,24% 5,76% 30,61% 15,48% 22,86% 28,90% 2,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...