Visa allt om Familjebolagens Datatjänster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -16 -7
Resultat efter finansnetto -1 -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -15 -7
Årets resultat -1 -3 0 5 -6 14 -5 -8 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 96 98 101 100 102 108 112 117 125 140
Tillgångar 96 98 101 100 102 108 112 117 125 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 98 100 100 95 101 87 92 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 15 15 15 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1 0 0 7 7 10 10 10 10
Skulder och eget kapital 96 98 101 100 102 108 112 117 125 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -16 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 101,04% 100,00% 99,01% 100,00% 93,14% 93,52% 87,55% 87,86% 88,64% 86,86%
Kassalikviditet -% 9 800,00% -% -% 1 457,14% 1 542,86% 1 120,00% 1 170,00% 1 250,00% 1 400,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...