Visa allt om Familjebolagens Datatjänster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Övrig omsättning - - 5 - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -16 -7 -110
Resultat efter finansnetto -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -15 -7 -110
Årets resultat -3 0 5 -6 14 -5 -8 0 1 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 98 101 100 102 108 112 117 125 140 173
Tillgångar 98 101 100 102 108 112 117 125 140 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 100 100 95 101 87 92 100 100 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 15 15 30 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 0 7 7 10 10 10 10 35
Skulder och eget kapital 98 101 100 102 108 112 117 125 140 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0 0 0 0 0 52
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 45
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 153
Rörelseresultat, EBITDA -3 0 5 -6 -1 -5 -8 -16 -7 -110
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -63,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -244,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 306,67%
Soliditet 100,00% 99,01% 100,00% 93,14% 93,52% 87,55% 87,86% 88,64% 86,86% 73,04%
Kassalikviditet 9 800,00% -% -% 1 457,14% 1 542,86% 1 120,00% 1 170,00% 1 250,00% 1 400,00% 494,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...