Visa allt om Vadd Industri Aktiebolag
Visa allt om Vadd Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 989 622 399 146 33 35 0 557 1 230 895
Övrig omsättning 1 - - 12 - - 26 4 740 - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -335 126 -31 -109 -33 -23 4 644 698 182
Resultat efter finansnetto -18 -335 124 -33 -104 -41 -13 4 504 422 -74
Årets resultat -18 -335 124 -33 -104 -41 -13 3 643 422 -74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 148 138 158 529 0 0 0 5 461 5 579
Omsättningstillgångar 619 471 755 603 269 1 157 1 999 4 693 547 321
Tillgångar 788 619 893 760 799 1 157 1 999 4 693 6 007 5 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 364 699 575 609 713 754 3 767 909 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 133 2 0 0 0 0 0 0 4 549 4 627
Kortfristiga skulder 309 253 194 185 190 443 1 245 925 548 654
Skulder och eget kapital 788 619 893 760 799 1 157 1 999 4 693 6 007 5 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 9 35 15 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 3 24 11 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 000 785 131
Omsättning 990 622 399 158 33 35 26 5 297 1 230 895
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 146 33 35 - 557 1 230 895
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 9 - 12 59 26 139
Rörelseresultat, EBITDA 13 -315 146 -11 -109 -33 -23 4 720 816 281
Nettoomsättningförändring 59,00% 55,89% 173,29% 342,42% -5,71% -% -100,00% -54,72% 37,43% -%
Du Pont-modellen -2,16% -54,12% 14,11% -4,08% -13,02% -2,85% -% 100,21% 11,64% 3,08%
Vinstmarginal -1,72% -53,86% 31,58% -21,23% -315,15% -94,29% -% 844,34% 56,83% 20,34%
Bruttovinstmarginal 39,23% 39,71% 23,56% 56,16% 66,67% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,34% 35,05% 140,60% 286,30% 239,39% 2 040,00% -% 676,48% -0,08% -37,21%
Soliditet 43,91% 58,80% 78,28% 75,66% 76,22% 61,62% 37,72% 80,27% 15,13% 10,49%
Kassalikviditet 79,94% 28,85% 3,61% 110,27% 141,58% 227,31% 148,51% 507,35% 99,82% 49,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...