Visa allt om Trelleborgs Polyfoto Aktiebolag
Visa allt om Trelleborgs Polyfoto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 545 1 860 1 891 1 691 1 466 1 661 1 682 1 796 1 950 2 049
Övrig omsättning - 41 - - - - 68 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 193 140 84 35 90 54 -23 101 68
Resultat efter finansnetto -60 125 122 52 -2 54 20 -70 59 32
Årets resultat -53 98 93 41 1 6 0 2 49 26
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 23 33 48 44 32 56 72 85 122
Omsättningstillgångar 776 819 725 705 713 731 706 704 758 837
Tillgångar 788 840 758 753 757 764 762 776 842 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 462 364 291 264 294 288 288 285 366
Obeskattade reserver 0 8 8 0 0 5 0 0 111 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 198 209 203 276 288 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 181 163 184 186 204 465 474 489 446 470
Skulder och eget kapital 788 840 758 753 757 764 762 776 842 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 204 202 216 139 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 611 669 567 489 428 274 317 301 343 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 184 164 149 126 149 149 147 148 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 1 545 1 901 1 891 1 691 1 466 1 661 1 750 1 796 1 950 2 049
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 773 930 946 846 733 554 561 599 488 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 430 373 323 280 208 221 225 159 224
Rörelseresultat, EBITDA -37 203 156 103 52 114 96 27 148 120
Nettoomsättningförändring -16,94% -1,64% 11,83% 15,35% -11,74% -1,25% -6,35% -7,90% -4,83% -%
Du Pont-modellen -5,96% 16,55% 18,47% 11,16% 4,62% 11,78% 7,09% -2,84% 12,00% 7,19%
Vinstmarginal -3,04% 7,47% 7,40% 4,97% 2,39% 5,42% 3,21% -1,22% 5,18% 3,37%
Bruttovinstmarginal 83,24% 84,62% 79,96% 75,40% 77,42% 81,28% 81,15% 68,10% 66,56% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning 38,51% 35,27% 28,61% 30,69% 34,72% 16,01% 13,79% 11,97% 16,00% 17,91%
Soliditet 51,78% 55,74% 48,84% 38,65% 34,87% 38,96% 37,80% 37,11% 43,34% 47,40%
Kassalikviditet 287,29% 322,09% 252,17% 240,86% 169,12% 62,37% 44,30% 41,72% 38,12% 41,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...