Visa allt om Trelleborgs Polyfoto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 860 1 891 1 691 1 466 1 661 1 682 1 796 1 950 2 049 2 377
Övrig omsättning 41 - - - - 68 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 140 84 35 90 54 -23 101 68 132
Resultat efter finansnetto 125 122 52 -2 54 20 -70 59 32 97
Årets resultat 98 93 41 1 6 0 2 49 26 51
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 48 44 32 56 72 85 122 131
Omsättningstillgångar 819 725 705 713 731 706 704 758 837 772
Tillgångar 840 758 753 757 764 762 776 842 959 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 364 291 264 294 288 288 285 366 361
Obeskattade reserver 8 8 0 0 5 0 0 111 123 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 209 203 276 288 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 184 186 204 465 474 489 446 470 416
Skulder och eget kapital 840 758 753 757 764 762 776 842 959 903
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 204 202 216 139 356 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 669 567 489 428 274 317 301 343 157 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 164 149 126 149 149 147 148 152 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 21
Omsättning 1 901 1 891 1 691 1 466 1 661 1 750 1 796 1 950 2 049 2 377
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 930 946 846 733 554 561 599 488 683 792
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 373 323 280 208 221 225 159 224 217
Rörelseresultat, EBITDA 203 156 103 52 114 96 27 148 120 197
Nettoomsättningförändring -1,64% 11,83% 15,35% -11,74% -1,25% -6,35% -7,90% -4,83% -13,80% -%
Du Pont-modellen 16,55% 18,47% 11,16% 4,62% 11,78% 7,09% -2,84% 12,00% 7,19% 14,62%
Vinstmarginal 7,47% 7,40% 4,97% 2,39% 5,42% 3,21% -1,22% 5,18% 3,37% 5,55%
Bruttovinstmarginal 84,62% 79,96% 75,40% 77,42% 81,28% 81,15% 68,10% 66,56% 63,01% 55,03%
Rörelsekapital/omsättning 35,27% 28,61% 30,69% 34,72% 16,01% 13,79% 11,97% 16,00% 17,91% 14,98%
Soliditet 55,74% 48,84% 38,65% 34,87% 38,96% 37,80% 37,11% 43,34% 47,40% 50,02%
Kassalikviditet 322,09% 252,17% 240,86% 169,12% 62,37% 44,30% 41,72% 38,12% 41,28% 37,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...