Visa allt om Tängers Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 709 7 294 6 923 7 737 6 574 8 360 9 095 10 531 10 405 10 392
Övrig omsättning 292 260 273 648 169 39 86 35 66 98
Rörelseresultat (EBIT) 56 -316 -724 204 -1 659 -944 -358 44 -157 -808
Resultat efter finansnetto -62 -427 -819 87 -1 666 -809 -349 27 -227 -838
Årets resultat -62 -427 -819 87 -1 666 -809 -185 19 2 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 665 880 680 549 727 1 077 1 295 1 205 1 349 1 643
Omsättningstillgångar 4 885 4 824 4 950 5 891 5 889 7 496 8 448 8 976 9 099 9 069
Tillgångar 5 550 5 704 5 630 6 441 6 616 8 574 9 743 10 181 10 449 10 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 723 2 785 3 212 4 031 3 944 5 610 6 899 7 084 7 065 7 063
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 164 164 409
Avsättningar (tkr) 216 266 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 170 1 215 594 925 1 503 1 821 1 575 1 659 2 030 1 732
Kortfristiga skulder 1 441 1 438 1 825 1 485 1 169 1 142 1 269 1 275 1 190 1 508
Skulder och eget kapital 5 550 5 704 5 630 6 441 6 616 8 574 9 743 10 181 10 449 10 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 424 0 - 424 431 431 434 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 543 3 567 2 828 3 326 3 367 2 806 2 714 3 148 3 214 3 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 1 098 1 126 1 176 1 398 1 463 1 375 1 540 1 615 1 514
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0
Omsättning 8 001 7 554 7 196 8 385 6 743 8 399 9 181 10 566 10 471 10 490
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 10 10 13 14 14 18 18 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 701 729 692 774 506 597 650 585 578 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 472 444 454 360 329 329 291 295 278
Rörelseresultat, EBITDA 121 -238 -634 301 -1 498 -740 -159 234 290 -274
Nettoomsättningförändring 5,69% 5,36% -10,52% 17,69% -21,36% -8,08% -13,64% 1,21% 0,13% -%
Du Pont-modellen 1,03% -5,35% -12,58% 3,28% -24,68% -9,27% -3,43% 0,54% -1,23% -7,43%
Vinstmarginal 0,74% -4,18% -10,23% 2,73% -24,84% -9,51% -3,67% 0,52% -1,24% -7,66%
Bruttovinstmarginal 77,60% 75,65% 74,06% 81,27% 76,10% 75,75% 74,55% 73,22% 70,45% 58,40%
Rörelsekapital/omsättning 44,68% 46,42% 45,14% 56,95% 71,80% 76,00% 78,93% 73,13% 76,01% 72,76%
Soliditet 49,06% 48,83% 57,05% 62,58% 59,61% 65,43% 70,81% 70,74% 68,74% 68,68%
Kassalikviditet 58,43% 46,59% 36,05% 95,49% 71,77% 181,35% 174,86% 153,73% 136,05% 81,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...