Visa allt om Euromaster Aktiebolag
Visa allt om Euromaster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 226 561 1 190 597 1 135 539 1 143 363 1 149 915 1 084 083 958 491 993 197 986 788 874 415
Övrig omsättning 18 628 23 032 30 786 22 878 26 351 23 046 21 235 11 514 703 7 297
Rörelseresultat (EBIT) 15 627 21 209 11 137 17 506 44 622 26 770 25 189 35 490 56 817 40 253
Resultat efter finansnetto 13 497 18 797 9 435 13 555 35 043 24 778 23 588 30 752 50 504 36 079
Årets resultat 10 707 16 501 6 680 9 530 23 712 17 542 23 907 16 853 33 656 43 644
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 827 72 418 84 555 74 633 87 170 80 929 78 287 88 343 83 413 66 957
Omsättningstillgångar 463 382 431 754 393 262 395 540 372 473 337 787 272 664 357 908 324 393 285 716
Tillgångar 539 209 504 172 477 817 470 173 459 643 418 716 350 951 446 251 407 806 352 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 637 77 919 69 754 78 092 85 994 75 282 76 740 65 333 68 479 49 823
Obeskattade reserver 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 6 500 16 300 8 800 7 400
Avsättningar (tkr) 1 783 2 193 2 334 2 476 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 000 0 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 70 000
Kortfristiga skulder 331 889 419 160 315 829 299 705 283 749 253 534 182 711 279 618 245 527 225 450
Skulder och eget kapital 539 209 504 172 477 817 470 173 459 643 418 716 350 951 446 251 407 806 352 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 2 296 1 475 2 617 2 319 1 932 2 097 923 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 185 317 184 379 181 079 175 625 170 282 155 510 148 061 142 336 127 977 113 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 964 61 606 65 646 62 403 61 565 56 722 64 486 62 314 57 441 51 468
Utdelning till aktieägare 12 854 12 989 6 607 15 018 30 000 13 000 19 000 12 500 20 000 15 000
Omsättning 1 245 189 1 213 629 1 166 325 1 166 241 1 176 266 1 107 129 979 726 1 004 711 987 491 881 712
Nyckeltal
Antal anställda 467 440 474 469 457 452 457 485 422 392
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 626 2 706 2 396 2 438 2 516 2 398 2 097 2 048 2 338 2 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 599 556 539 543 495 467 443 443 432
Rörelseresultat, EBITDA 33 061 38 542 30 216 35 418 60 830 58 020 43 358 53 910 72 517 53 158
Nettoomsättningförändring 3,02% 4,85% -0,68% -0,57% 6,07% 13,10% -3,49% 0,65% 12,85% -%
Du Pont-modellen 2,97% 4,41% 2,89% 3,98% 8,67% 6,68% 7,61% 8,30% 13,61% 11,10%
Vinstmarginal 1,31% 1,87% 1,22% 1,63% 3,46% 2,58% 2,79% 3,73% 5,62% 4,48%
Bruttovinstmarginal 41,44% 41,30% 41,01% 39,70% 40,78% 40,60% 41,24% 42,34% 40,93% 39,07%
Rörelsekapital/omsättning 10,72% 1,06% 6,82% 8,38% 7,72% 7,77% 9,38% 7,88% 7,99% 6,89%
Soliditet 14,74% 16,21% 15,40% 17,38% 19,49% 18,84% 23,23% 17,27% 18,35% 15,64%
Kassalikviditet 83,82% 69,35% 76,80% 83,77% 82,38% 92,27% 101,45% 90,02% 92,87% 77,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...