Visa allt om Anders Johansson Teknik och Dataservice AB
Visa allt om Anders Johansson Teknik och Dataservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 2 120 2 391 2 690 2 666 2 502
Övrig omsättning - - - - - 24 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 47 117 172 -3 74 -132 76 23 15
Resultat efter finansnetto 77 40 109 158 -24 58 -152 47 -2 -11
Årets resultat 57 17 58 89 -24 58 -111 2 6 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 64 86 108 130 152 25 41 59 77
Omsättningstillgångar 645 535 552 465 305 444 584 675 794 699
Tillgångar 687 599 638 573 435 596 609 717 853 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 239 227 169 80 104 45 157 154 148
Obeskattade reserver 114 110 93 58 0 0 0 41 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 52 97 143 86 105 133 161
Kortfristiga skulder 298 250 309 293 258 350 477 414 565 453
Skulder och eget kapital 687 599 638 573 435 596 609 717 853 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 324 300 275 275 284 250 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 384 361 351 12 13 71 189 191 172 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 132 132 124 120 133 177 178 150 134
Utdelning till aktieägare 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 2 144 2 391 2 690 2 666 2 502
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 880 1 800 1 816 2 032 1 602 1 060 1 196 1 345 1 333 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 501 498 465 437 240 323 330 291 289
Rörelseresultat, EBITDA 102 69 139 194 19 76 -116 93 42 35
Nettoomsättningförändring 4,44% -0,88% -10,63% 26,84% -24,43% -11,33% -11,12% 0,90% 6,55% -%
Du Pont-modellen 11,64% 7,85% 18,34% 30,02% -0,69% 12,42% -21,67% 10,60% 2,70% 1,93%
Vinstmarginal 4,26% 2,61% 6,44% 8,46% -0,19% 3,49% -5,52% 2,83% 0,86% 0,60%
Bruttovinstmarginal 44,20% 43,06% 45,54% 41,34% 41,76% 35,75% 34,13% 40,74% 36,12% 36,21%
Rörelsekapital/omsättning 18,46% 15,83% 13,38% 8,46% 2,93% 4,43% 4,48% 9,70% 8,59% 9,83%
Soliditet 52,97% 54,22% 46,95% 36,95% 18,39% 17,45% 7,39% 26,01% 18,05% 20,28%
Kassalikviditet 150,34% 144,00% 120,39% 108,87% 57,75% 76,29% 51,15% 52,90% 51,15% 53,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...