Visa allt om Aktiebolaget Täckdikningar
Visa allt om Aktiebolaget Täckdikningar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 027 6 230 5 836 5 819 5 442 4 765 6 347 6 322 4 743 3 475
Övrig omsättning 30 46 46 215 68 49 81 63 91 370
Rörelseresultat (EBIT) 8 432 -244 52 189 60 463 755 232 309
Resultat efter finansnetto -27 378 -316 -47 112 10 389 719 183 254
Årets resultat 193 138 107 111 82 4 72 205 163 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 523 1 950 2 444 2 940 3 410 2 832 3 363 3 864 1 220 1 520
Omsättningstillgångar 1 485 1 529 1 194 1 769 1 688 1 414 1 592 1 946 1 149 1 033
Tillgångar 3 007 3 478 3 638 4 709 5 098 4 246 4 955 5 810 2 369 2 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 291 253 246 285 262 359 487 342 219
Obeskattade reserver 705 980 780 1 233 1 433 1 433 1 433 1 143 713 757
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 1 137 1 524 1 911 2 298 1 709 2 027 2 467 452 663
Kortfristiga skulder 1 168 1 070 1 081 1 318 1 081 841 1 136 1 713 863 913
Skulder och eget kapital 3 007 3 478 3 638 4 709 5 098 4 246 4 955 5 810 2 369 2 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 345 316 588 367 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 686 1 572 1 694 1 553 1 426 859 947 576 710 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 636 597 615 586 532 511 522 498 471 301
Utdelning till aktieägare 200 100 100 100 0 0 100 0 60 40
Omsättning 6 057 6 276 5 882 6 034 5 510 4 814 6 428 6 385 4 834 3 845
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 205 1 246 1 167 1 164 1 088 953 1 587 1 581 1 186 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 436 466 430 393 346 450 421 405 385
Rörelseresultat, EBITDA 506 926 252 548 611 591 994 1 035 478 579
Nettoomsättningförändring -3,26% 6,75% 0,29% 6,93% 14,21% -24,93% 0,40% 33,29% 36,49% -%
Du Pont-modellen 0,33% 12,48% -6,65% 1,17% 3,79% 1,44% 9,47% 13,24% 9,96% 12,15%
Vinstmarginal 0,17% 6,97% -4,15% 0,95% 3,55% 1,28% 7,39% 12,16% 4,98% 8,92%
Bruttovinstmarginal 70,83% 68,14% 100,00% 100,00% 71,28% 66,95% 64,74% 65,91% 66,86% 65,29%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 7,37% 1,94% 7,75% 11,15% 12,03% 7,18% 3,69% 6,03% 3,45%
Soliditet 31,06% 30,35% 23,68% 24,52% 26,31% 31,04% 28,56% 22,55% 36,11% 29,94%
Kassalikviditet 112,93% 121,68% 92,32% 116,31% 145,14% 154,82% 130,99% 107,36% 124,91% 100,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...