Visa allt om Herrljunga Brädgård Aktiebolag
Visa allt om Herrljunga Brädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 583 48 425 40 413 42 618 44 095 45 624 41 131 43 275 41 487 36 111
Övrig omsättning 75 - 8 5 126 2 2 - 8 1
Rörelseresultat (EBIT) 5 736 4 055 3 777 2 893 3 770 4 384 3 629 5 370 4 756 2 992
Resultat efter finansnetto 5 996 4 042 3 860 3 828 3 631 4 495 5 199 2 736 4 723 2 810
Årets resultat 3 536 2 191 2 247 2 086 2 559 3 932 4 838 1 675 3 663 2 308
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 417 10 333 7 586 6 933 25 711 22 168 20 973 16 675 16 117 14 787
Omsättningstillgångar 14 752 14 665 14 562 14 208 13 450 15 072 13 803 14 436 15 057 13 161
Tillgångar 28 169 24 998 22 148 21 141 39 160 37 241 34 776 31 111 31 173 27 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 458 16 922 16 231 15 485 34 398 32 340 28 908 24 570 22 894 19 657
Obeskattade reserver 4 702 3 250 2 130 1 157 192 199 1 067 1 925 2 615 3 013
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 009 4 825 3 787 4 499 4 570 4 703 4 801 4 616 5 664 5 279
Skulder och eget kapital 28 169 24 998 22 148 21 141 39 160 37 241 34 776 31 111 31 173 27 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 369 357 345 323 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 086 3 810 3 730 3 680 3 568 2 946 2 820 2 519 2 144 1 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 484 1 309 1 396 1 343 1 270 1 150 1 096 1 097 957 679
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 500 1 500 500 500 500 500 0 425
Omsättning 50 658 48 425 40 421 42 623 44 221 45 626 41 133 43 275 41 495 36 112
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 12 11 11 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 215 4 035 3 368 3 552 3 675 4 148 3 739 4 328 4 610 4 012
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 435 441 416 455 462 449 453 443 362
Rörelseresultat, EBITDA 6 034 4 417 4 119 3 315 4 179 4 774 4 100 5 894 5 221 3 328
Nettoomsättningförändring 4,46% 19,83% -5,17% -3,35% -3,35% 10,92% -4,95% 4,31% 14,89% -%
Du Pont-modellen 21,29% 18,17% 17,43% 24,55% 9,90% 12,08% 14,97% 19,95% 15,41% 10,91%
Vinstmarginal 11,85% 9,38% 9,55% 12,18% 8,79% 9,86% 12,65% 14,34% 11,58% 8,44%
Bruttovinstmarginal 29,21% 26,23% 30,01% 26,66% 26,54% 25,96% 27,05% 27,68% 26,34% 22,43%
Rörelsekapital/omsättning 19,26% 20,32% 26,66% 22,78% 20,14% 22,73% 21,89% 22,69% 22,64% 21,83%
Soliditet 78,55% 77,83% 80,79% 77,28% 88,20% 87,23% 85,39% 83,43% 79,48% 78,10%
Kassalikviditet 167,08% 179,01% 237,10% 189,06% 166,48% 199,06% 168,01% 193,07% 170,73% 159,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...