Visa allt om Holmquistsign AB
Visa allt om Holmquistsign AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 490 38 363 32 189 31 479 28 228 23 995 24 272 19 464 20 159 16 267
Övrig omsättning 191 427 607 694 625 538 104 535 302 358
Rörelseresultat (EBIT) 1 298 1 247 738 795 1 136 900 851 924 1 338 1 079
Resultat efter finansnetto 1 060 994 423 472 843 598 498 312 836 682
Årets resultat 688 622 355 194 383 295 253 133 461 485
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 928 4 037 4 035 4 373 4 449 4 563 4 807 4 994 5 399 5 349
Omsättningstillgångar 10 896 8 720 8 580 7 689 6 624 7 343 6 807 6 546 5 180 6 550
Tillgångar 14 824 12 757 12 615 12 062 11 073 11 906 11 614 11 539 10 579 11 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 696 2 308 1 987 1 932 2 087 1 954 1 810 1 557 1 424 1 414
Obeskattade reserver 1 477 1 322 1 155 1 233 1 089 822 653 522 454 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 407 3 952 2 573 2 809 3 007 3 167 3 380 3 895 3 763 3 893
Kortfristiga skulder 6 243 5 174 6 901 6 089 4 889 5 963 5 772 5 566 4 938 6 307
Skulder och eget kapital 14 824 12 757 12 615 12 062 11 073 11 906 11 614 11 539 10 579 11 899
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 463 1 307 1 325 1 192 905
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 168 11 133 10 252 8 238 6 771 4 632 4 264 3 365 3 483 2 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 174 3 779 3 285 2 680 2 146 2 034 1 827 1 578 1 959 1 574
Utdelning till aktieägare 240 300 300 300 350 250 150 0 0 450
Omsättning 41 681 38 790 32 796 32 173 28 853 24 533 24 376 19 999 20 461 16 625
Nyckeltal
Antal anställda 32 32 28 28 23 19 18 16 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 297 1 199 1 150 1 124 1 227 1 263 1 348 1 217 1 260 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 485 504 413 416 448 431 423 434 371
Rörelseresultat, EBITDA 1 676 1 588 1 070 1 154 1 463 1 273 1 234 1 310 1 694 1 478
Nettoomsättningförändring 8,15% 19,18% 2,26% 11,52% 17,64% -1,14% 24,70% -3,45% 23,93% -%
Du Pont-modellen 8,88% 9,84% 5,95% 6,72% 10,36% 7,65% 7,40% 8,16% 12,82% 9,26%
Vinstmarginal 3,17% 3,27% 2,33% 2,57% 4,06% 3,80% 3,54% 4,84% 6,73% 6,77%
Bruttovinstmarginal 65,65% 68,59% 71,57% 62,67% 61,70% 65,01% 61,55% 65,99% 68,44% 65,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,21% 9,24% 5,22% 5,08% 6,15% 5,75% 4,26% 5,03% 1,20% 1,49%
Soliditet 25,96% 26,18% 22,89% 23,55% 26,10% 21,50% 19,73% 16,75% 16,55% 13,61%
Kassalikviditet 120,71% 104,95% 86,54% 76,79% 83,31% 79,51% 65,25% 74,22% 73,49% 89,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...