Visa allt om Pilevalla Ost Aktiebolag
Visa allt om Pilevalla Ost Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -14 -1 -7 -1 -4 -16 -45 -8 -28
Resultat efter finansnetto 6 41 27 149 136 1 27 -57 -55 6
Årets resultat 5 41 -23 149 136 1 27 -57 -55 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 220 220 220 100 100 100 200 100 100
Omsättningstillgångar 508 960 1 055 878 842 707 702 574 570 666
Tillgångar 936 1 180 1 275 1 098 942 807 802 774 670 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 801 996 1 104 977 928 792 791 595 652 757
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 134 184 171 121 14 14 11 179 17 9
Skulder och eget kapital 936 1 180 1 275 1 098 942 807 802 774 670 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 200 150 150 100 0 0 0 0 50
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -14 -1 -7 -1 -4 -16 -45 -8 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,91%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 8,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -24,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 811,11%
Soliditet 85,58% 84,41% 86,59% 88,98% 98,51% 98,14% 98,63% 76,87% 97,31% 98,83%
Kassalikviditet 379,10% 521,74% 616,96% 725,62% 6 014,29% 5 050,00% 6 381,82% 320,67% 3 352,94% 7 400,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...