Visa allt om Karamell inredning & design Aktiebolag
Visa allt om Karamell inredning & design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 20 313 569 557 643 673 729 798 912 1 043
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 9 -26 25 2 13 26 47 37 -37 -14
Resultat efter finansnetto 9 -27 25 1 12 26 46 34 -40 -17
Årets resultat 9 -27 18 0 8 20 46 34 -40 -17
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 6 9 11 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 218 78 136 123 133 171 152 130 108 137
Tillgångar 218 82 142 132 144 171 152 130 108 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 74 120 111 126 140 120 74 39 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Kortfristiga skulder 135 8 22 20 18 31 33 34 69 60
Skulder och eget kapital 218 82 142 132 144 171 152 130 108 139
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 0 49 24 38 53 64 76 160 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 7 0 28 11 15 18 29 42 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 13 12 7 11 13 45 105 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 313 569 557 643 673 729 798 912 1 045
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 313 569 557 643 673 729 798 456 522
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 63 64 58 81 96 156 154 169
Rörelseresultat, EBITDA 13 -24 27 4 14 26 47 37 -35 -12
Nettoomsättningförändring -93,61% -44,99% 2,15% -13,37% -4,46% -7,68% -8,65% -12,50% -12,56% -%
Du Pont-modellen 4,13% -31,71% 17,61% 1,52% 9,03% 15,79% 30,92% 28,46% -34,26% -10,07%
Vinstmarginal 45,00% -8,31% 4,39% 0,36% 2,02% 4,01% 6,45% 4,64% -4,06% -1,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 40,89% 46,40% 46,14% 43,23% 44,73% 46,50% 46,37% 47,81% 45,73%
Rörelsekapital/omsättning 415,00% 22,36% 20,04% 18,49% 17,88% 20,80% 16,32% 12,03% 4,28% 7,38%
Soliditet 38,07% 90,24% 84,51% 84,09% 87,50% 81,87% 78,95% 56,92% 36,11% 56,83%
Kassalikviditet 36,30% 550,00% 227,27% 185,00% 272,22% 290,32% 233,33% 155,88% 44,93% 93,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...