Visa allt om Aktiebolaget Fjordhem
Visa allt om Aktiebolaget Fjordhem

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 -17 -18 -16 -16 -7 -1 -3 -3 -3
Resultat efter finansnetto 175 -17 -16 -16 -16 -7 -1 -3 -3 -3
Årets resultat 164 -17 -16 -16 -16 -7 -1 -3 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 302 128 80 116 121 41 49 50 53 55
Tillgångar 302 128 80 116 121 41 49 50 53 55
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 -24 -7 9 25 42 49 50 52 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 152 87 107 96 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 302 128 80 116 121 41 49 50 53 55
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 240 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 174 -17 -18 -16 -16 -7 -1 -3 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 57,62% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 91,10% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 73,82% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 46,36% -18,75% -8,75% 7,76% 20,66% 102,44% 100,00% 100,00% 98,11% 100,00%
Kassalikviditet 187,58% 84,21% 91,95% 108,41% 126,04% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...