Visa allt om Oksa Care AB
Visa allt om Oksa Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 207 3 160 2 335 3 484 3 311 1 673 2 949 3 907 2 853 566
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 497 -109 -288 240 165 70 -35 289 293 98
Resultat efter finansnetto 490 -120 -293 233 153 63 -38 289 287 93
Årets resultat 454 -120 -213 138 90 40 -20 209 203 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 66 110 156 83 46 62 79
Omsättningstillgångar 615 689 552 912 761 378 238 938 819 511
Tillgångar 615 689 552 978 871 534 321 984 881 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 -130 -10 303 216 126 87 331 322 119
Obeskattade reserver 0 0 0 80 39 11 27 18 22 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 234 233 33 61 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 222 586 329 562 556 304 208 635 537 450
Skulder och eget kapital 615 689 552 978 871 534 321 984 881 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 393 603 577 724 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 185 1 837 1 426 1 867 1 814 442 1 156 1 611 802 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 396 498 498 607 570 315 570 783 563 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 50 0 0 225 200 0
Omsättning 3 207 3 160 2 335 3 484 3 311 1 673 2 949 3 907 2 853 566
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 5 6 6 3 9 11 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 641 527 467 581 552 558 328 355 476 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 392 388 423 409 386 262 282 354 113
Rörelseresultat, EBITDA 497 -109 -277 284 211 118 9 306 310 102
Nettoomsättningförändring 1,49% 35,33% -32,98% 5,23% 97,91% -43,27% -24,52% 36,94% 404,06% -%
Du Pont-modellen 80,98% -15,82% -52,17% 24,54% 18,94% 13,11% -10,90% 29,47% 33,26% 16,61%
Vinstmarginal 15,53% -3,45% -12,33% 6,89% 4,98% 4,18% -1,19% 7,42% 10,27% 17,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 3,26% 9,55% 10,05% 6,19% 4,42% 1,02% 7,76% 9,88% 10,78%
Soliditet 52,68% -18,87% -1,81% 37,01% 28,10% 25,11% 33,16% 34,96% 38,35% 22,73%
Kassalikviditet 277,03% 117,58% 167,78% 162,28% 136,87% 124,34% 114,42% 147,72% 152,51% 113,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...