Visa allt om KEYFISH AB
Visa allt om KEYFISH AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 0 198 1 129 2 149 3 514 2 680 2 428 0 0
Övrig omsättning 29 70 1 714 1 195 - 2 411 - - 592 159
Rörelseresultat (EBIT) -24 26 1 329 77 -856 1 969 42 474 198 -133
Resultat efter finansnetto -24 24 1 329 -264 -1 586 1 392 -651 -413 39 -134
Årets resultat 0 24 921 -269 -1 375 1 014 -666 -337 35 -114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 11 2 797 20 086 19 955 21 412 21 513 11 682 1 064
Omsättningstillgångar 3 476 3 602 3 721 1 046 224 1 812 305 457 220 89
Tillgångar 3 487 3 613 3 732 3 843 20 310 21 767 21 717 21 970 11 902 1 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 085 3 085 3 060 2 140 1 952 2 520 1 506 872 892 857
Obeskattade reserver 222 246 246 0 0 211 0 0 76 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 15 314 15 578 17 928 18 104 8 983 0
Kortfristiga skulder 181 283 426 1 704 3 044 3 458 2 283 2 993 1 951 210
Skulder och eget kapital 3 487 3 613 3 732 3 843 20 310 21 767 21 717 21 970 11 902 1 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 70 1 912 2 324 2 149 5 925 2 680 2 428 592 159
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 26 1 354 135 -497 2 432 407 815 295 -113
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -82,46% -47,46% -38,84% 31,12% 10,38% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,66% -% 35,61% 2,06% -4,21% 9,07% 0,19% 2,17% -% -%
Vinstmarginal -2 300,00% -% 671,21% 7,00% -39,83% 56,18% 1,57% 19,60% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 98,85% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 329 500,00% -% 1 664,14% -58,28% -131,22% -46,84% -73,81% -104,45% -% -%
Soliditet 93,44% 90,70% 87,14% 55,69% 9,61% 12,29% 6,93% 3,97% 7,95% 79,63%
Kassalikviditet 1 920,44% 1 272,79% 873,47% 61,38% 7,36% 52,40% 13,36% 15,27% 11,28% 42,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...