Visa allt om Modehuset Börsen Tjejer & Killar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 287 4 615 4 610 4 654 4 635 4 974 5 122 5 123 5 109 4 720
Övrig omsättning - 6 13 14 27 13 15 15 12 17
Rörelseresultat (EBIT) 20 -279 36 117 88 181 325 302 53 63
Resultat efter finansnetto -18 -317 5 90 65 164 301 262 5 18
Årets resultat -18 -83 1 54 45 99 160 162 24 23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547 1 511
Tillgångar 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547 1 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 480 563 562 508 462 424 314 152 128
Obeskattade reserver 0 0 234 234 222 222 197 120 86 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 404 88 192 94 8 146 278 347 457
Kortfristiga skulder 709 778 925 666 878 968 975 1 054 962 808
Skulder och eget kapital 1 395 1 662 1 810 1 654 1 703 1 661 1 742 1 765 1 547 1 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 99 196 288 362 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 80 50 - -
Löner till övriga anställda 904 928 785 329 864 594 535 547 453 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 375 369 332 356 320 248 286 284 360 371
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 50 0 0
Omsättning 4 287 4 621 4 623 4 668 4 662 4 987 5 137 5 138 5 121 4 737
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 429 1 538 1 537 1 551 1 545 1 658 1 707 1 708 1 277 1 180
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 440 380 402 403 320 347 380 299 287
Rörelseresultat, EBITDA 20 -279 36 117 88 181 325 302 55 66
Nettoomsättningförändring -7,11% 0,11% -0,95% 0,41% -6,82% -2,89% -0,02% 0,27% 8,24% -%
Du Pont-modellen 1,43% -16,79% 1,99% 7,07% 5,17% 10,96% 18,71% 17,17% 3,49% 4,16%
Vinstmarginal 0,47% -6,05% 0,78% 2,51% 1,90% 3,66% 6,36% 5,91% 1,06% 1,33%
Bruttovinstmarginal 43,50% 35,17% 38,16% 41,21% 41,36% 37,07% 37,35% 39,57% 35,72% 39,62%
Rörelsekapital/omsättning 16,00% 19,15% 19,20% 21,23% 17,80% 13,93% 14,97% 13,88% 11,45% 14,89%
Soliditet 33,12% 28,88% 40,63% 44,40% 39,44% 37,66% 32,48% 22,69% 13,83% 14,21%
Kassalikviditet 16,64% 33,42% 31,03% 30,18% 20,96% 18,80% 19,28% 14,99% 16,42% 22,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...