Visa allt om Gustaf Bengtssons Livsmedels Aktiebolag
Visa allt om Gustaf Bengtssons Livsmedels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 124 225 120 419 119 655 115 695 114 004 113 825 123 652 119 618 113 435 104 989
Övrig omsättning 718 851 876 902 728 728 742 724 515 685
Rörelseresultat (EBIT) 5 318 4 205 5 143 4 807 4 665 4 031 6 768 5 998 5 621 5 601
Resultat efter finansnetto 7 344 4 195 4 902 4 190 4 633 4 116 8 740 4 186 6 382 5 788
Årets resultat 5 993 4 216 3 751 1 884 3 337 4 148 7 656 3 154 5 745 3 949
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 640 15 607 10 295 15 027 17 901 18 430 20 187 15 999 16 072 15 627
Omsättningstillgångar 6 610 5 630 10 816 7 085 7 132 6 459 6 392 10 030 10 686 10 339
Tillgångar 23 250 21 236 21 111 22 113 25 032 24 889 26 580 26 029 26 758 25 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 888 7 895 8 680 9 928 13 045 14 708 15 559 12 404 13 449 11 604
Obeskattade reserver 519 400 1 723 1 808 505 485 2 174 3 149 4 293 5 917
Avsättningar (tkr) 2 125 1 789 1 454 1 118 783 447 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 718 11 151 9 255 9 258 10 700 9 249 8 846 10 477 9 016 8 444
Skulder och eget kapital 23 250 21 236 21 111 22 113 25 032 24 889 26 580 26 029 26 758 25 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 80 810 810 786 765 755 750 828 909 864
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 183 11 595 11 163 10 796 10 190 9 985 10 103 9 286 8 886 8 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 023 4 701 4 752 4 360 3 963 4 277 3 651 3 948 4 318 4 027
Utdelning till aktieägare 6 000 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 500 4 200 3 900
Omsättning 124 943 121 270 120 531 116 597 114 732 114 553 124 394 120 342 113 950 105 674
Nyckeltal
Antal anställda 36 35 35 34 33 33 32 39 33 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 451 3 441 3 419 3 403 3 455 3 449 3 864 3 067 3 437 3 181
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 489 478 469 452 455 453 361 428 393
Rörelseresultat, EBITDA 5 887 4 723 5 616 5 290 5 128 4 564 7 254 7 159 6 732 6 707
Nettoomsättningförändring 3,16% 0,64% 3,42% 1,48% 0,16% -7,95% 3,37% 5,45% 8,04% -%
Du Pont-modellen 31,59% 19,82% 30,36% 21,44% 18,51% 16,54% 33,71% 23,89% 23,85% 22,29%
Vinstmarginal 5,91% 3,50% 5,36% 4,10% 4,06% 3,62% 7,25% 5,20% 5,63% 5,51%
Bruttovinstmarginal 16,59% 16,31% 16,75% 16,81% 16,33% 15,78% 16,36% 16,44% 16,66% 16,86%
Rörelsekapital/omsättning -4,11% -4,58% 1,30% -1,88% -3,13% -2,45% -1,98% -0,37% 1,47% 1,80%
Soliditet 39,97% 38,65% 47,48% 50,92% 53,60% 60,53% 64,56% 56,37% 61,81% 61,10%
Kassalikviditet 37,99% 31,36% 94,39% 54,89% 46,77% 44,91% 47,08% 74,55% 98,78% 100,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...