Visa allt om Båtvaruhuset i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Båtvaruhuset i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 975 1 661 1 768 1 952 1 659 1 487 1 661 1 318 1 397 1 346
Övrig omsättning - 4 2 1 16 2 71 9 32 50
Rörelseresultat (EBIT) 261 215 476 638 726 358 206 138 739 203
Resultat efter finansnetto 261 218 492 643 734 361 208 177 777 241
Årets resultat 192 77 5 33 355 252 153 1 0 170
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 298 4 572 4 326 4 588 4 859 5 131 5 316 5 574 2 239 1 818
Omsättningstillgångar 443 612 921 770 705 387 726 961 1 572 1 398
Tillgångar 4 741 5 184 5 247 5 358 5 564 5 518 6 042 6 536 3 812 3 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 732 1 540 1 463 1 458 1 425 1 069 817 664 662 662
Obeskattade reserver 143 132 15 30 31 42 28 28 4 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 866 3 512 3 769 3 871 4 108 4 406 5 197 5 844 3 145 2 543
Skulder och eget kapital 4 741 5 184 5 247 5 358 5 564 5 518 6 042 6 536 3 812 3 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 325 505 310 137 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 579 375 343 308 65 69 149 21 52
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 180 104 110 89 110 179 160 46 177
Utdelning till aktieägare 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 975 1 665 1 770 1 953 1 675 1 489 1 732 1 327 1 429 1 396
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 988 831 1 768 1 952 1 659 1 487 1 661 1 318 1 397 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 270 402 521 472 429 517 774 646 243 353
Rörelseresultat, EBITDA 622 491 738 908 998 616 464 305 863 330
Nettoomsättningförändring 18,90% -6,05% -9,43% 17,66% 11,57% -10,48% 26,02% -5,65% 3,79% -%
Du Pont-modellen 5,53% 4,21% 9,38% 12,00% 13,19% 6,54% 3,46% 2,71% 20,38% 7,49%
Vinstmarginal 13,27% 13,12% 27,83% 32,94% 44,24% 24,28% 12,58% 13,43% 55,62% 17,90%
Bruttovinstmarginal 81,22% 96,15% 89,59% 86,73% 100,00% 100,00% 100,00% 98,94% 98,93% 98,81%
Rörelsekapital/omsättning -122,68% -174,59% -161,09% -158,86% -205,12% -270,28% -269,18% -370,49% -112,60% -85,07%
Soliditet 38,89% 31,69% 28,11% 27,62% 26,02% 19,93% 13,86% 10,47% 17,44% 20,83%
Kassalikviditet 15,46% 12,87% 24,44% 19,89% 17,09% 8,72% 13,91% 13,40% 44,20% 54,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...