Visa allt om Uno Hallbäck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 486 15 162 17 863 22 447 26 237 38 895 46 572 48 154 51 235 51 003
Övrig omsättning 83 66 110 157 111 17 95 - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 228 67 145 -3 224 -2 069 426 933 1 775 3 285 1 610
Resultat efter finansnetto 230 11 160 -2 750 -1 947 640 1 413 1 327 3 404 2 134
Årets resultat 230 11 160 -2 246 109 501 1 199 630 2 036 1 427
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 10 15 779 768 1 096 1 100 548 664
Omsättningstillgångar 5 438 4 515 4 804 7 928 11 097 14 229 17 189 15 826 19 309 14 793
Tillgångar 5 438 4 520 4 814 7 943 11 876 14 997 18 286 16 926 19 857 15 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 994 2 764 2 803 5 286 7 531 7 923 7 922 6 923 7 293 5 857
Obeskattade reserver 0 0 0 0 504 2 565 2 566 2 609 2 384 1 815
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10
Långfristiga skulder 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 444 1 665 2 011 2 657 3 830 4 499 7 788 7 383 10 170 7 775
Skulder och eget kapital 5 438 4 520 4 814 7 943 11 876 14 997 18 286 16 926 19 857 15 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 514 1 600 1 232 1 826 1 942
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 800 753 400 600
Löner till övriga anställda 1 636 1 830 1 869 3 075 3 611 2 468 2 471 2 546 2 517 2 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 516 490 510 1 104 1 318 1 133 1 415 1 295 2 034 2 028
Utdelning till aktieägare 100 0 50 0 0 500 500 200 1 000 600
Omsättning 19 569 15 228 17 973 22 604 26 348 38 912 46 667 48 154 51 295 51 003
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 9 11 12 13 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 248 2 166 2 552 2 494 2 385 3 241 3 582 3 210 3 416 3 643
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 335 342 469 454 349 431 343 434 467
Rörelseresultat, EBITDA 233 72 150 -3 219 -2 056 455 980 1 858 3 393 1 777
Nettoomsättningförändring 28,52% -15,12% -20,42% -14,45% -32,54% -16,48% -3,29% -6,01% 0,45% -%
Du Pont-modellen 4,25% 1,64% 9,24% -33,38% -14,61% 5,36% 12,59% 16,31% 17,85% 14,72%
Vinstmarginal 1,19% 0,49% 2,49% -11,81% -6,61% 2,07% 4,95% 5,73% 6,92% 4,46%
Bruttovinstmarginal 22,22% 26,72% 24,53% 15,29% 23,96% 21,44% 21,06% 21,42% 25,13% 22,69%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 18,80% 15,64% 23,48% 27,70% 25,02% 20,19% 17,53% 17,84% 13,76%
Soliditet 55,06% 61,15% 58,23% 66,55% 66,54% 65,44% 53,66% 52,00% 45,37% 46,35%
Kassalikviditet 93,62% 118,50% 140,23% 239,29% 152,22% 209,91% 149,28% 145,08% 129,92% 132,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...