Visa allt om Menzies Aviation (Stockholm) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 106 297 85 190 70 336
Övrig omsättning - - - - - - - 610 583 471
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -9 509 -10 207 -2 327
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -10 827 -10 532 -2 457
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -10 827 -10 532 -914
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 884 831 1 023
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 26 453 21 041 16 269
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 27 337 21 872 17 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 372 -5 372 -5 372 -5 372 -5 372 -5 372 -5 372 -5 372 456 6 988
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 372 5 372 5 372 5 372 5 372 5 372 5 372 32 709 21 416 10 304
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 27 337 21 872 17 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 33 535 3 432 2 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 10 843 1 084 1 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 106 907 85 773 70 807
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - 0 0 112 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 949 10 649 10 048
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 398 574 537
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -9 211 -9 994 -2 056
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 24,78% 21,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -34,21% -46,21% -12,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -8,80% -11,86% -3,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 95,23% 98,98% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -5,89% -0,44% 8,48%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -19,65% 2,08% 40,41%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,87% 95,88% 154,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...