Visa allt om Beckmans Take-Away AB
Visa allt om Beckmans Take-Away AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 923 2 461 2 141 2 041 2 113 2 805 2 768 3 170 4 853 5 489
Övrig omsättning 53 68 45 60 - - - - 6 12
Rörelseresultat (EBIT) 607 149 99 -1 -53 221 187 51 120 58
Resultat efter finansnetto 604 135 70 -43 -114 149 117 -25 24 -24
Årets resultat 371 122 70 -43 -114 110 89 -25 17 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 566 554 580 633 686 742 815 884 953 1 014
Omsättningstillgångar 714 228 327 530 659 618 612 778 901 1 262
Tillgångar 1 280 782 907 1 163 1 345 1 360 1 427 1 662 1 854 2 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 391 269 199 242 356 247 157 182 165
Obeskattade reserver 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 49 102 328 360 550 720 880 1 200 1 334
Kortfristiga skulder 393 342 537 636 743 454 460 624 471 777
Skulder och eget kapital 1 280 782 907 1 163 1 345 1 360 1 427 1 662 1 854 2 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 78 254 255 248 151 130 160 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 445 433 373 296 237 368 405 489 473 550
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 132 130 126 166 134 149 135 171 196 203
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 976 2 529 2 186 2 101 2 113 2 805 2 768 3 170 4 859 5 501
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 462 820 714 680 704 935 923 793 1 213 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 188 193 239 209 255 230 198 211 185
Rörelseresultat, EBITDA 674 206 352 52 2 294 256 120 193 254
Nettoomsättningförändring 18,77% 14,95% 4,90% -3,41% -24,67% 1,34% -12,68% -34,68% -11,59% -%
Du Pont-modellen 47,42% 19,05% 10,92% -0,09% -3,94% 16,25% 13,10% 3,19% 6,53% 2,55%
Vinstmarginal 20,77% 6,05% 4,62% -0,05% -2,51% 7,88% 6,76% 1,67% 2,49% 1,06%
Bruttovinstmarginal 63,26% 61,48% 59,55% 52,52% 50,02% 54,90% 51,63% 45,62% 31,63% 31,90%
Rörelsekapital/omsättning 10,98% -4,63% -9,81% -5,19% -3,98% 5,85% 5,49% 4,86% 8,86% 8,84%
Soliditet 66,97% 50,00% 29,66% 17,11% 17,99% 26,18% 17,31% 9,45% 9,82% 7,25%
Kassalikviditet 171,25% 47,37% 42,64% 64,31% 67,83% 101,32% 91,09% 91,03% 139,07% 130,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...