Visa allt om Målerifirma Curt Mattsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 - 1 134 1 529 1 498 1 513 1 470
Övrig omsättning 11 29 100 146 - 190 - 32 - 63
Rörelseresultat (EBIT) -13 -18 46 -2 - 211 92 78 65 120
Resultat efter finansnetto -13 -15 54 9 - 211 93 88 73 123
Årets resultat 8 7 42 7 - 168 52 54 113 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 11 23 - 13 3 4 5 7
Omsättningstillgångar 474 481 498 608 - 826 832 817 715 690
Tillgångar 474 484 509 631 - 839 835 820 720 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 243 237 195 - 386 318 316 312 249
Obeskattade reserver 0 23 48 48 - 48 67 44 32 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 219 219 218 367 - 212 181 180 130 80
Kortfristiga skulder 3 -2 6 21 - 194 270 280 246 251
Skulder och eget kapital 474 484 509 631 - 839 835 820 720 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 250 275 280 300 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 20 - 287 422 444 411 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 0 57 - 315 413 370 409 343
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 200 100 50 50 50
Omsättning 11 29 100 146 - 1 324 1 529 1 530 1 513 1 533
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 - 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 378 510 499 504 490
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 - 83 - 284 370 365 374 326
Rörelseresultat, EBITDA -10 -10 58 12 - 217 93 80 67 142
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -25,83% 2,07% -0,99% 2,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 25,15% 11,14% 10,73% 10,14% 17,65%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 18,61% 6,08% 5,87% 4,82% 8,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 87,39% 85,81% 85,05% 85,72% 83,81%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 55,73% 36,76% 35,85% 31,00% 29,86%
Soliditet 53,16% 53,91% 53,92% 36,51% -% 50,22% 44,00% 42,40% 46,53% 47,81%
Kassalikviditet 15 800,00% -% 8 300,00% 2 895,24% -% 425,77% 306,30% 290,00% 288,62% 272,91%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...