Visa allt om Åstboms Skogs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 477 10 886 13 977 15 024 21 505 18 346 13 133 10 852 8 564 6 257
Övrig omsättning 328 5 37 2 344 108 2 555 10 60
Rörelseresultat (EBIT) 285 -231 246 225 893 1 206 537 362 731 129
Resultat efter finansnetto 257 -313 179 245 854 1 061 345 144 407 -90
Årets resultat 719 20 150 170 301 396 105 68 78 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 2 005 2 357 3 467 3 780 6 609 4 751 2 269 5 663 5 885
Omsättningstillgångar 2 956 2 875 3 902 3 131 4 138 4 671 2 413 1 899 1 392 1 537
Tillgångar 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055 7 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 550 831 961 961 991 690 464 359 291 212
Obeskattade reserver 631 1 299 1 643 1 674 1 674 1 292 771 591 549 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 1 219 1 939 2 242 2 479 4 049 2 467 739 3 730 3 661
Kortfristiga skulder 1 078 1 531 1 717 1 722 2 774 5 249 3 462 2 478 2 485 3 293
Skulder och eget kapital 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055 7 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 507 335 304 251 271 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 542 1 331 1 384 1 229 1 379 1 244 1 369 1 022 1 275 1 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 183 511 536 466 668 660 550 434 564 533
Utdelning till aktieägare 200 0 150 150 200 0 0 0 0 0
Omsättning 10 805 10 891 14 014 15 026 21 849 18 454 13 135 11 407 8 574 6 317
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 5 6 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 239 2 722 3 494 3 005 3 584 3 058 2 189 2 170 1 427 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 464 484 344 430 425 393 351 355 354
Rörelseresultat, EBITDA 299 489 925 921 1 631 2 118 1 429 917 1 686 1 057
Nettoomsättningförändring -3,76% -22,11% -6,97% -30,14% 17,22% 39,69% 21,02% 26,72% 36,87% -%
Du Pont-modellen 8,85% -4,63% 4,41% 5,59% 12,67% 10,71% 7,57% 8,73% 10,38% 1,74%
Vinstmarginal 2,77% -2,08% 1,97% 2,46% 4,66% 6,58% 4,13% 3,35% 8,55% 2,06%
Bruttovinstmarginal 9,22% 26,59% 24,15% 22,93% 34,11% 49,51% 59,07% 50,65% 50,83% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,92% 12,35% 15,63% 9,38% 6,34% -3,15% -7,99% -5,34% -12,76% -28,06%
Soliditet 62,36% 37,80% 34,69% 33,26% 28,10% 14,56% 14,23% 18,82% 9,73% 5,33%
Kassalikviditet 189,24% 102,94% 129,88% 133,45% 103,82% 80,99% 56,93% 32,81% 56,02% 46,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...