Visa allt om Åstboms Skogs Aktiebolag
Visa allt om Åstboms Skogs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 041 10 477 10 886 13 977 15 024 21 505 18 346 13 133 10 852 8 564
Övrig omsättning - 328 5 37 2 344 108 2 555 10
Rörelseresultat (EBIT) -89 285 -231 246 225 893 1 206 537 362 731
Resultat efter finansnetto -103 257 -313 179 245 854 1 061 345 144 407
Årets resultat 115 719 20 150 170 301 396 105 68 78
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 320 2 005 2 357 3 467 3 780 6 609 4 751 2 269 5 663
Omsättningstillgångar 3 076 2 956 2 875 3 902 3 131 4 138 4 671 2 413 1 899 1 392
Tillgångar 3 142 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 550 831 961 961 991 690 464 359 291
Obeskattade reserver 377 631 1 299 1 643 1 674 1 674 1 292 771 591 549
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 751 16 1 219 1 939 2 242 2 479 4 049 2 467 739 3 730
Kortfristiga skulder 548 1 078 1 531 1 717 1 722 2 774 5 249 3 462 2 478 2 485
Skulder och eget kapital 3 142 3 275 4 879 6 260 6 599 7 918 11 279 7 164 4 168 7 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 507 335 304 251 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 385 542 1 331 1 384 1 229 1 379 1 244 1 369 1 022 1 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 165 183 511 536 466 668 660 550 434 564
Utdelning till aktieägare 0 200 0 150 150 200 0 0 0 0
Omsättning 7 041 10 805 10 891 14 014 15 026 21 849 18 454 13 135 11 407 8 574
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 4 5 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 041 5 239 2 722 3 494 3 005 3 584 3 058 2 189 2 170 1 427
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 369 464 484 344 430 425 393 351 355
Rörelseresultat, EBITDA -70 299 489 925 921 1 631 2 118 1 429 917 1 686
Nettoomsättningförändring -32,80% -3,76% -22,11% -6,97% -30,14% 17,22% 39,69% 21,02% 26,72% -%
Du Pont-modellen -2,48% 8,85% -4,63% 4,41% 5,59% 12,67% 10,71% 7,57% 8,73% 10,38%
Vinstmarginal -1,11% 2,77% -2,08% 1,97% 2,46% 4,66% 6,58% 4,13% 3,35% 8,55%
Bruttovinstmarginal 9,32% 9,22% 26,59% 24,15% 22,93% 34,11% 49,51% 59,07% 50,65% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 35,90% 17,92% 12,35% 15,63% 9,38% 6,34% -3,15% -7,99% -5,34% -12,76%
Soliditet 55,99% 62,36% 37,80% 34,69% 33,26% 28,10% 14,56% 14,23% 18,82% 9,73%
Kassalikviditet 436,13% 189,24% 102,94% 129,88% 133,45% 103,82% 80,99% 56,93% 32,81% 56,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...