Visa allt om Atelje Lennart Gustafsson Aktiebolag
Visa allt om Atelje Lennart Gustafsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 432 707 644 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 372 1 140
Övrig omsättning - - 98 - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 41 229 143 162 242 174 353 238 433 122
Resultat efter finansnetto 41 226 146 174 256 176 352 249 434 123
Årets resultat 108 169 197 112 139 105 210 137 233 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 438 438 440 442 38 43 49 42 53 55
Omsättningstillgångar 550 702 647 742 1 117 1 012 1 202 1 023 955 618
Tillgångar 988 1 140 1 087 1 184 1 154 1 055 1 252 1 066 1 007 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 353 334 237 265 226 331 257 363 380
Obeskattade reserver 241 339 332 440 420 355 324 259 202 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 387 448 421 507 469 474 596 549 442 200
Skulder och eget kapital 988 1 140 1 087 1 184 1 154 1 055 1 252 1 066 1 007 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 494 367 307 243 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 119 151 245 169 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 12 13 23 12 115 87 72 74 59
Utdelning till aktieägare 0 100 150 100 140 100 210 136 243 250
Omsättning 432 707 742 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 373 1 140
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 432 707 644 997 1 157 1 662 1 647 1 414 1 372 1 140
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 150 156 280 198 624 468 401 338 298
Rörelseresultat, EBITDA 41 231 146 165 247 180 359 248 447 134
Nettoomsättningförändring -38,90% 9,78% -35,41% -13,83% -30,39% 0,91% 16,48% 3,06% 20,35% -%
Du Pont-modellen 4,15% 20,44% 13,43% 14,78% 22,18% 16,78% 28,19% 23,36% 43,10% 18,13%
Vinstmarginal 9,49% 32,96% 22,67% 17,55% 22,13% 10,65% 21,43% 17,61% 31,63% 10,70%
Bruttovinstmarginal 75,93% 76,52% 61,80% 65,60% 54,28% 61,61% 62,96% 60,25% 70,77% 52,81%
Rörelsekapital/omsättning 37,73% 35,93% 35,09% 23,57% 56,01% 32,37% 36,79% 33,52% 37,39% 36,67%
Soliditet 55,56% 54,16% 54,55% 47,41% 49,79% 46,22% 45,51% 41,60% 50,49% 66,41%
Kassalikviditet 99,22% 112,28% 107,36% 114,20% 201,49% 179,96% 180,03% 157,74% 180,77% 232,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...