Visa allt om Rosengren & Partners Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 406 4 483 3 941 4 531 7 488 7 601 7 106 6 484 6 010 4 908
Övrig omsättning - 3 80 3 - 1 1 2 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 120 163 401 433 1 818 1 949 1 500 1 480 1 208 -11
Resultat efter finansnetto 2 180 1 430 1 794 1 491 1 871 2 086 1 602 1 573 1 249 10
Årets resultat 1 932 1 133 1 251 830 1 123 1 208 891 863 645 -155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 456 5 716 4 702 4 153 3 654 3 709 2 888 2 020 341 368
Omsättningstillgångar 2 719 2 024 2 279 2 398 3 487 2 771 2 569 2 682 3 374 2 808
Tillgångar 9 175 7 740 6 981 6 551 7 141 6 479 5 457 4 702 3 714 3 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 194 3 263 2 479 2 228 2 398 2 275 1 824 1 683 1 320 935
Obeskattade reserver 2 958 2 988 2 991 2 789 2 493 2 177 1 722 1 356 1 014 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 024 1 490 1 510 1 533 2 250 2 028 1 910 1 664 1 380 1 550
Skulder och eget kapital 9 175 7 740 6 981 6 551 7 141 6 479 5 457 4 702 3 714 3 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 666 624 571 563 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 631 2 747 2 183 2 270 2 459 1 735 1 890 1 718 1 685 1 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 112 127 133 130 75
Sociala kostnader 1 036 1 001 874 974 1 024 1 028 1 059 941 915 786
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 350 1 000 1 000 1 000 750 750 500 250
Omsättning 4 406 4 486 4 021 4 534 7 488 7 602 7 107 6 486 6 041 4 908
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 747 788 906 1 498 1 520 1 184 1 081 1 002 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 629 615 655 727 704 620 560 547 488
Rörelseresultat, EBITDA 136 183 425 487 1 880 2 025 1 580 1 566 1 268 45
Nettoomsättningförändring -1,72% 13,75% -13,02% -39,49% -1,49% 6,97% 9,59% 7,89% 22,45% -%
Du Pont-modellen 23,78% 18,50% 25,71% 25,89% 26,24% 33,43% 29,49% 33,62% 34,01% 0,38%
Vinstmarginal 49,52% 31,94% 45,55% 37,43% 25,03% 28,50% 22,64% 24,38% 21,01% 0,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,98% 99,98% 99,96%
Rörelsekapital/omsättning 15,77% 11,91% 19,51% 19,09% 16,52% 9,78% 9,27% 15,70% 33,18% 25,63%
Soliditet 70,86% 72,27% 68,93% 65,39% 59,31% 59,88% 56,68% 56,56% 55,20% 45,08%
Kassalikviditet 134,34% 135,84% 150,93% 156,43% 154,98% 136,64% 134,50% 161,18% 244,42% 181,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...