Visa allt om Rörkonsult i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om Rörkonsult i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 378 3 740 3 006 3 477 3 617 2 918 2 416 2 701 2 541 2 486
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 604 1 128 867 713 112 646 233 569 532 231
Resultat efter finansnetto 1 605 1 130 869 714 112 645 231 571 535 232
Årets resultat 1 244 874 676 411 79 473 297 380 398 197
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 260 0 11 22 38 58 23 39 36
Omsättningstillgångar 2 301 1 617 1 498 1 333 1 400 1 114 1 246 1 399 1 458 1 537
Tillgångar 2 661 1 878 1 498 1 344 1 422 1 153 1 305 1 422 1 497 1 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 604 1 160 886 611 200 685 611 814 935 737
Obeskattade reserver 150 150 150 150 0 0 0 178 145 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 906 568 461 583 1 223 468 693 430 418 667
Skulder och eget kapital 2 661 1 878 1 498 1 344 1 422 1 153 1 305 1 422 1 497 1 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 418 408 1 149 528 414 413 412 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 656 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 516 1 383 684 1 080 1 085 835 763 655 661 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 626 540 396 667 630 340 415 404 387 421
Utdelning till aktieägare 1 000 800 600 400 0 564 400 500 500 200
Omsättning 4 378 3 740 3 006 3 477 3 617 2 918 2 416 2 701 2 541 2 486
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 459 1 247 1 002 869 904 973 805 900 847 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 678 651 507 547 719 574 536 495 492 518
Rörelseresultat, EBITDA 1 618 1 128 878 724 128 666 253 585 554 252
Nettoomsättningförändring 17,06% 24,42% -13,55% -3,87% 23,95% 20,78% -10,55% 6,30% 2,21% -%
Du Pont-modellen 60,32% 60,17% 58,08% 53,12% 7,88% 56,03% 17,85% 40,23% 35,74% 14,75%
Vinstmarginal 36,66% 30,21% 28,94% 20,53% 3,10% 22,14% 9,64% 21,18% 21,05% 9,33%
Bruttovinstmarginal 99,54% 99,55% 99,37% 99,11% 97,32% 98,25% 98,01% 94,63% 97,56% 97,91%
Rörelsekapital/omsättning 31,86% 28,05% 34,50% 21,57% 4,89% 22,14% 22,89% 35,88% 40,93% 35,00%
Soliditet 64,67% 68,00% 66,96% 53,69% 14,06% 59,41% 46,82% 66,26% 69,43% 54,63%
Kassalikviditet 253,97% 284,68% 308,46% 213,72% 102,62% 220,09% 173,30% 308,14% 336,36% 228,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...