Visa allt om Beckers Bil Aktiebolag
Visa allt om Beckers Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 260 16 599 15 626 17 618 19 098 20 343 19 927 19 243 23 230 25 482
Övrig omsättning 329 175 175 176 228 237 234 235 157 153
Rörelseresultat (EBIT) 175 186 9 -133 -25 9 274 -103 -43 134
Resultat efter finansnetto 173 90 -84 -270 -201 -36 191 -310 -132 147
Årets resultat 173 90 -84 -270 -201 -36 191 -310 -132 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 461 1 545 1 629 1 713 1 797 1 886 2 230 2 219 2 155 2 244
Omsättningstillgångar 3 051 2 920 3 133 3 043 3 040 3 422 3 136 3 140 4 010 4 238
Tillgångar 4 512 4 465 4 761 4 756 4 837 5 308 5 367 5 359 6 165 6 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 267 178 160 182 383 419 228 538 670
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 816 3 780 4 126 4 256 4 069 4 458 4 330 4 513 5 227 5 275
Kortfristiga skulder 256 418 458 338 586 466 618 619 400 538
Skulder och eget kapital 4 512 4 465 4 761 4 756 4 837 5 308 5 367 5 359 6 165 6 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 288 269 128 172 258 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 778 689 694 0 430 498 454 707 785 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 364 383 342 1 001 338 348 242 288 337 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 589 16 774 15 801 17 794 19 326 20 580 20 161 19 478 23 387 25 635
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 753 5 533 5 209 4 405 4 775 5 086 4 982 4 811 4 646 5 096
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 360 348 253 264 280 210 297 269 249
Rörelseresultat, EBITDA 259 270 93 -49 64 99 364 -13 47 224
Nettoomsättningförändring 3,98% 6,23% -11,31% -7,75% -6,12% 2,09% 3,55% -17,16% -8,84% -%
Du Pont-modellen 7,42% 6,67% 2,96% -0,15% 3,00% 3,26% 8,53% 0,99% 2,64% 6,05%
Vinstmarginal 1,94% 1,80% 0,90% -0,04% 0,76% 0,85% 2,30% 0,28% 0,70% 1,54%
Bruttovinstmarginal 10,14% 10,93% 10,14% 8,66% 8,61% 9,29% 8,68% 10,32% 9,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,19% 15,07% 17,12% 15,35% 12,85% 14,53% 12,64% 13,10% 15,54% 14,52%
Soliditet 9,75% 5,98% 3,74% 3,36% 3,76% 7,22% 7,81% 4,25% 8,73% 10,33%
Kassalikviditet 74,61% 85,41% 75,55% 101,78% 42,32% 90,99% 84,79% 77,06% 205,75% 144,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...