Visa allt om Baoobaoo Leather Production AB
Visa allt om Baoobaoo Leather Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 601 9 107 7 280 8 893 2 896 887 217 0 0 23
Övrig omsättning - - - - 1 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 244 91 307 163 17 -117 -108 -14 -29
Resultat efter finansnetto 77 213 95 304 136 -14 -122 -108 -3 791
Årets resultat 77 213 95 304 136 -14 -122 -108 -3 791
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 394 409 369 403 362 438 486 309 2 3
Omsättningstillgångar 1 720 947 767 551 466 278 277 129 204 794
Tillgångar 2 114 1 355 1 136 953 828 715 763 438 206 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 629 702 564 699 395 259 273 396 195 628
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 83 0 0 0 118 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 984 570 572 255 432 339 190 42 10 168
Skulder och eget kapital 2 114 1 355 1 136 953 828 715 763 438 206 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 88 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 88 0 75 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 9 9 8 0 0 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 150 75 150 0 0 0 0 0 180
Omsättning 8 601 9 107 7 280 8 893 2 897 890 217 0 0 23
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 601 9 107 7 280 8 893 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 95 123 114 122 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 285 132 386 238 91 -84 -107 -13 -28
Nettoomsättningförändring -5,56% 25,10% -18,14% 207,08% 226,49% 308,76% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 4,07% 18,01% 8,80% 32,32% 19,69% 2,38% -14,55% -% -% 101,51%
Vinstmarginal 1,00% 2,68% 1,37% 3,46% 5,63% 1,92% -51,15% -% -% 3 517,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,87% 44,42% 55,76% -% -% 17,39%
Rörelsekapital/omsättning 8,56% 4,14% 2,68% 3,33% 1,17% -6,88% 40,09% -% -% 2 721,74%
Soliditet 29,75% 51,81% 49,65% 73,35% 47,71% 36,22% 35,78% 90,41% 94,66% 78,80%
Kassalikviditet 122,05% 70,53% 101,40% 152,16% 27,08% 15,34% 47,89% 307,14% 2 040,00% 472,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...