Visa allt om Katrineholms Industrihus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 511 56 357 55 709 55 291 52 505 42 677 47 820 48 842 39 983 43 495
Övrig omsättning 4 500 5 1 126 12 - 6 166 127 1 512 5 394 386
Rörelseresultat (EBIT) 6 214 4 053 4 603 4 011 3 532 2 355 2 841 4 292 3 603 6 582
Resultat efter finansnetto 3 371 1 358 1 593 1 002 796 141 219 631 752 4 080
Årets resultat 2 047 1 231 1 717 801 674 86 422 616 626 2 939
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 195 153 474 144 561 143 508 134 122 138 620 134 510 136 121 136 224 132 906
Omsättningstillgångar 975 1 220 3 453 5 469 12 442 6 182 9 359 11 722 6 531 7 786
Tillgångar 161 170 154 694 148 014 148 977 146 565 144 802 143 869 147 842 142 755 140 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 775 37 728 36 254 34 538 33 735 33 061 32 975 32 553 31 937 31 311
Obeskattade reserver 0 0 2 103 2 277 2 450 2 623 2 797 2 982 3 151 3 332
Avsättningar (tkr) 2 717 2 672 1 944 2 626 2 833 3 035 3 069 3 363 4 170 4 248
Långfristiga skulder 102 524 88 127 89 886 85 372 88 911 90 967 91 223 93 315 88 561 81 583
Kortfristiga skulder 16 154 26 167 - 24 165 18 635 15 116 13 804 15 630 14 935 20 218
Skulder och eget kapital 161 170 154 694 148 014 148 977 146 565 144 802 143 869 147 842 142 755 140 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 285 268 267 249 251 241 464 228 1 208 758
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 562 1 406 1 466 1 285 1 249 1 150 1 990 1 024 1 041 1 110
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 697 500 608 593 563 393 1 120 517 824 978
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 011 56 362 56 835 55 303 52 505 48 843 47 947 50 354 45 377 43 881
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 0 - 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 170 18 786 27 855 - - 14 226 15 940 16 281 13 328 10 874
Personalkostnader per anställd (tkr) 848 725 1 171 - - 595 1 191 590 1 024 712
Rörelseresultat, EBITDA 18 079 15 225 15 528 13 502 12 973 11 097 11 388 12 261 11 113 14 373
Nettoomsättningförändring 2,05% 1,16% 0,76% 5,31% 23,03% -10,75% -2,09% 22,16% -8,07% -%
Du Pont-modellen 3,86% 2,62% 3,12% 2,72% 2,49% 1,64% 2,03% 3,14% 2,75% 4,94%
Vinstmarginal 10,82% 7,20% 8,28% 7,34% 6,95% 5,58% 6,10% 9,49% 9,82% 15,98%
Bruttovinstmarginal 5,52% 7,18% 6,24% 7,23% 6,73% -8,38% 5,68% 5,70% 0,24% 17,20%
Rörelsekapital/omsättning -26,39% -44,27% 6,20% -33,81% -11,80% -20,93% -9,30% -8,00% -21,02% -28,58%
Soliditet 24,68% 24,39% 25,60% 24,31% 24,25% 24,17% 24,35% 23,47% 23,96% 23,96%
Kassalikviditet 5,83% 4,55% -% 22,41% 66,62% 40,78% 67,68% 74,92% 43,73% 38,51%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...