Visa allt om Björn Borg Services AB
Visa allt om Björn Borg Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 534 887 511 460
Övrig omsättning - - - - - - - 172 996 2 784 3 580
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 172 996 -21 639 -10 463
Resultat efter finansnetto 14 903 15 107 15 107 15 108 15 107 9 913 3 050 184 002 -20 404 -8 749
Årets resultat 11 624 11 783 11 784 7 501 53 513 9 913 2 752 184 002 -20 404 -8 749
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 900 346 276 334 493 322 583 315 083 261 570 0 249 029 24 175 5 431
Omsättningstillgångar 0 0 0 126 125 125 251 781 0 186 089 183 114
Tillgångar 357 900 346 276 334 493 322 709 315 208 261 695 251 781 249 029 210 264 188 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 899 346 275 334 492 322 708 315 207 261 694 251 781 249 029 65 027 85 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 948 1 819
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 0 0 144 289 101 295
Skulder och eget kapital 357 900 346 276 334 493 322 709 315 208 261 695 251 781 249 029 210 264 188 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - 0 2 515 1 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 500 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - 0 79 612 74 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - - 0 40 901 38 907
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 172 996 537 671 515 040
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - - 0 194 187
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 757 2 735
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 642 613
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 172 996 -17 184 -7 016
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 4,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -9,60% -4,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -3,77% -1,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 49,63% 54,03%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 7,81% 16,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,93% 45,31%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 12 600,00% 12 500,00% 12 500,00% -% -% 105,16% 162,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...