Visa allt om Aktiebolaget Hamngatsgaraget
Visa allt om Aktiebolaget Hamngatsgaraget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 52 644 54 750 53 885 52 485 50 877 49 093 48 770 47 655 45 757 44 840
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 847 30 891 31 538 31 745 24 709 23 363 25 907 20 312 21 149 25 524
Resultat efter finansnetto 27 826 30 891 31 539 31 744 24 709 23 365 25 908 20 326 21 181 25 537
Årets resultat 21 852 24 210 24 807 32 090 18 382 18 567 19 998 14 401 15 087 18 368
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 732 186 883 191 777 198 064 204 459 211 198 216 920 222 567 227 855 232 921
Omsättningstillgångar 7 241 10 088 18 806 8 074 7 303 7 492 10 007 46 783 47 816 47 895
Tillgångar 187 973 196 971 210 583 206 138 211 761 218 690 226 927 269 351 275 671 280 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 279 148 925 153 504 158 088 153 989 158 307 162 882 203 733 203 902 208 352
Obeskattade reserver 472 629 725 938 1 250 1 420 3 481 4 733 4 408 4 200
Avsättningar (tkr) 39 026 40 371 41 717 43 062 53 086 54 695 56 303 57 911 63 366 65 078
Långfristiga skulder 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 074 6 926 14 637 4 051 3 436 4 268 4 261 2 974 3 995 3 184
Skulder och eget kapital 187 973 196 971 210 583 206 138 211 761 218 690 226 927 269 351 275 671 280 816
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 950 0 0
Omsättning 52 644 54 750 53 885 52 485 50 877 49 093 48 770 47 655 45 757 44 840
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 34 495 37 483 38 318 38 518 31 463 29 948 33 333 26 617 27 354 31 653
Nettoomsättningförändring -3,85% 1,61% 2,67% 3,16% 3,63% 0,66% 2,34% 4,15% 2,05% -%
Du Pont-modellen 14,81% 15,68% 14,98% 15,40% 11,67% 10,68% 11,42% 7,55% 7,68% 9,10%
Vinstmarginal 52,90% 56,43% 58,53% 60,49% 48,58% 47,59% 53,12% 42,67% 46,29% 56,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,02% 5,78% 7,74% 7,67% 7,60% 6,57% 11,78% 91,93% 95,77% 99,71%
Soliditet 76,95% 75,86% 73,16% 77,03% 73,15% 72,87% 72,91% 76,90% 75,12% 75,27%
Kassalikviditet 177,74% 145,65% 128,48% 199,31% 212,54% 175,54% 234,85% 1 573,07% 1 196,90% 1 504,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...