Visa allt om Förvaltnings AB Järntorgskvarteret
Visa allt om Förvaltnings AB Järntorgskvarteret

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 644 18 570 18 246 17 300 17 083 15 843 15 478 15 072 14 854 13 622
Övrig omsättning 147 114 62 132 164 258 112 48 55 145
Rörelseresultat (EBIT) 7 864 9 680 7 956 5 331 5 578 5 915 4 837 5 228 5 828 6 335
Resultat efter finansnetto 7 462 8 916 6 963 4 025 4 154 4 822 3 702 1 908 4 384 4 947
Årets resultat 4 118 5 243 4 044 3 772 5 960 4 476 2 672 806 3 101 4 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 966 58 173 58 571 59 860 55 629 56 976 50 858 47 289 50 541 51 934
Omsättningstillgångar 2 662 1 259 9 944 7 566 8 358 7 149 5 895 5 546 6 703 5 762
Tillgångar 59 628 59 433 68 515 67 427 63 988 64 125 56 754 52 836 57 244 57 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 571 16 853 21 210 20 166 19 394 16 433 14 958 14 286 15 480 16 379
Obeskattade reserver 5 946 3 930 1 900 141 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 045 35 165 36 285 37 405 35 220 36 638 30 524 29 644 32 804 34 034
Kortfristiga skulder 4 067 3 485 9 121 9 715 9 374 11 053 11 273 8 907 8 960 7 283
Skulder och eget kapital 59 628 59 433 68 515 67 427 63 988 64 125 56 754 52 836 57 244 57 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 223 213 186 166 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 792 810 810 1 005 742 342 328 325 390 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 147 137 133 140 130 117 128 131 185 135
Utdelning till aktieägare 5 000 400 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 4 000
Omsättning 18 791 18 684 18 308 17 432 17 247 16 101 15 590 15 120 14 909 13 767
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 322 9 285 9 123 8 650 8 542 7 922 7 739 7 536 7 427 6 811
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 482 486 583 452 352 346 327 382 275
Rörelseresultat, EBITDA 9 695 11 479 9 745 7 100 7 230 7 492 6 341 6 610 7 221 8 046
Nettoomsättningförändring 0,40% 1,78% 5,47% 1,27% 7,83% 2,36% 2,69% 1,47% 9,04% -%
Du Pont-modellen 13,19% 16,32% 11,63% 7,94% 8,76% 9,27% 8,53% 9,94% 10,42% 11,22%
Vinstmarginal 42,19% 52,25% 43,69% 30,94% 32,80% 37,52% 31,29% 34,85% 40,16% 47,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,54% -11,99% 4,51% -12,42% -5,95% -24,64% -34,75% -22,30% -15,19% -11,17%
Soliditet 42,28% 33,51% 33,12% 30,06% 30,31% 25,63% 26,36% 27,04% 27,04% 28,39%
Kassalikviditet 65,45% 36,13% 109,02% 77,88% 89,16% 64,68% 52,29% 62,27% 74,81% 79,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...