Visa allt om Fabriksfirman Lundby i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 280 790 1 035 1 100 1 140 806 722 810 2 304 7 895
Övrig omsättning 6 32 - 25 - 325 60 - - 101
Rörelseresultat (EBIT) 946 497 639 718 736 545 326 363 242 808
Resultat efter finansnetto 1 515 1 264 1 155 1 215 989 816 327 348 243 807
Årets resultat 1 178 1 435 923 696 591 695 349 204 183 398
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 559 3 756 3 345 3 211 2 703 2 718 2 298 2 274 2 456 2 484
Omsättningstillgångar 3 660 3 171 2 621 1 713 1 337 827 764 888 481 1 466
Tillgångar 8 219 6 926 5 966 4 923 4 040 3 545 3 062 3 162 2 937 3 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 304 5 286 4 326 3 403 3 158 2 966 2 571 2 222 2 168 2 285
Obeskattade reserver 0 0 580 618 351 167 299 451 391 408
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 915 1 640 1 060 902 532 412 192 489 378 1 257
Skulder och eget kapital 8 219 6 926 5 966 4 923 4 040 3 545 3 062 3 162 2 937 3 950
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 110 400
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 335 1 707
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 196 896
Utdelning till aktieägare 160 160 475 0 450 400 300 0 150 300
Omsättning 1 286 822 1 035 1 125 1 140 1 131 782 810 2 304 7 996
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 152 1 128
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 324 431
Rörelseresultat, EBITDA 1 120 678 875 978 1 013 995 660 663 581 1 064
Nettoomsättningförändring 62,03% -23,67% -5,91% -3,51% 41,44% 11,63% -10,86% -64,84% -70,82% -%
Du Pont-modellen 18,77% 18,77% 19,71% 25,05% 24,70% 22,99% 10,68% 11,61% 8,31% 20,48%
Vinstmarginal 120,55% 164,56% 113,62% 112,09% 87,54% 101,12% 45,29% 45,31% 10,59% 10,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,86% 99,03% 99,27% 98,16% 98,88% 98,75% 96,54% 69,57% 61,41%
Rörelsekapital/omsättning 136,33% 193,80% 150,82% 73,73% 70,61% 51,49% 79,22% 49,26% 4,47% 2,65%
Soliditet 76,70% 76,32% 80,09% 78,38% 84,57% 87,14% 91,16% 80,54% 83,40% 65,29%
Kassalikviditet 191,12% 193,35% 247,26% 189,91% 251,32% 200,73% 397,92% 181,60% 127,25% 103,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...