Visa allt om Fastighetsaktiebolag Sannegården 734:110

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 -2 0 -1 -1 0 2 -3 0
Resultat efter finansnetto 20 19 11 12 11 13 12 12 4 -25
Årets resultat 16 15 9 9 8 10 9 8 -54 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 972 2 500 0 0 0
Omsättningstillgångar 677 660 643 635 626 146 611 601 648 640
Tillgångar 677 660 643 635 626 3 118 3 111 601 648 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 669 653 638 629 620 612 602 593 585 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 7 5 6 6 2 506 2 509 8 63 1
Skulder och eget kapital 677 660 643 635 626 3 118 3 111 601 648 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 -2 0 -1 -1 0 2 -3 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,82% 98,94% 99,22% 99,06% 99,04% 19,63% 19,35% 98,67% 90,28% 99,84%
Kassalikviditet 8 462,50% 9 428,57% 12 860,00% 10 583,33% 10 433,33% 5,83% 24,35% 7 512,50% 1 028,57% 64 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...