Visa allt om Lahega Kemi Aktiebolag
Visa allt om Lahega Kemi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 231 214 219 599 215 603 229 480 217 243 205 748 194 266 170 215 151 048 137 444
Övrig omsättning 372 1 884 1 951 1 407 4 675 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 260 9 296 -1 204 8 675 7 701 5 863 -734 -6 375 2 993 4 165
Resultat efter finansnetto 13 263 7 936 -2 776 5 661 4 593 3 496 -2 477 -5 151 1 909 3 479
Årets resultat 6 500 4 611 -1 879 491 2 880 1 871 -1 777 -2 949 2 206 2 559
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 319 14 824 16 880 18 655 22 709 29 473 26 712 31 518 4 012 2 562
Omsättningstillgångar 65 045 61 373 57 368 63 415 64 830 55 395 59 857 59 946 47 533 36 418
Tillgångar 77 364 76 197 74 248 82 070 87 539 84 868 86 569 91 464 51 545 38 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 500 14 425 9 814 11 693 11 776 8 896 6 893 12 257 6 106 3 900
Obeskattade reserver 9 315 4 937 3 439 4 336 0 0 0 0 0 1 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 500 5 500 3 500 9 500 15 567 22 050 15 297 7 936 8 500
Kortfristiga skulder 51 549 54 335 55 495 62 540 66 262 60 405 57 626 63 909 37 503 25 362
Skulder och eget kapital 77 364 76 197 74 248 82 070 87 539 84 868 86 569 91 464 51 545 38 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 675 628 133 777 1 138 1 527 1 484 1 442 1 086 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 270 33 461 30 600 29 518 31 205 29 772 31 259 26 086 21 219 18 618
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 636 15 851 14 132 14 045 14 338 13 517 13 805 11 993 9 654 8 902
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 0 575 0 0 0 5 000 0
Omsättning 231 586 221 483 217 554 230 887 221 918 205 748 194 266 170 215 151 048 137 444
Nyckeltal
Antal anställda 71 71 66 69 80 82 85 79 64 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 257 3 093 3 267 3 326 2 716 2 509 2 285 2 155 2 360 2 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 703 680 643 584 547 548 500 499 441
Rörelseresultat, EBITDA 17 709 13 206 3 749 13 112 12 036 10 183 1 247 -5 441 3 696 4 726
Nettoomsättningförändring 5,29% 1,85% -6,05% 5,63% 5,59% 5,91% 14,13% 12,69% 9,90% -%
Du Pont-modellen 18,46% 12,23% -1,57% 10,61% 8,80% 6,91% -0,43% -3,42% 6,11% 11,07%
Vinstmarginal 6,18% 4,24% -0,54% 3,79% 3,54% 2,85% -0,19% -1,84% 2,08% 3,14%
Bruttovinstmarginal 32,15% 31,11% 28,57% 30,22% 32,61% 35,40% 32,99% 23,26% 26,92% 32,03%
Rörelsekapital/omsättning 5,84% 3,20% 0,87% 0,38% -0,66% -2,44% 1,15% -2,33% 6,64% 8,04%
Soliditet 30,72% 23,99% 16,63% 18,14% 13,45% 10,48% 7,96% 13,40% 11,85% 12,26%
Kassalikviditet 85,84% 69,74% 62,54% 59,78% 53,86% 51,62% 58,36% 61,08% 81,03% 90,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...