Visa allt om Speed Services Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Nettoomsättning 68 248 60 908 - - - - -
Övrig omsättning 69 73 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 217 5 003 - - - - -
Resultat efter finansnetto 9 035 4 952 - - - - -
Årets resultat 4 721 2 835 - - - - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - - - -
Anläggningstillgångar 10 869 14 857 - - - - -
Omsättningstillgångar 17 132 14 116 - - - - -
Tillgångar 28 001 28 972 - - - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 059 8 388 - - - - -
Minoritetsintressen 0 0 - - - - -
Avsättningar (tkr) 71 48 - - - - -
Långfristiga skulder 4 797 3 020 - - - - -
Kortfristiga skulder 14 074 17 516 - - - - -
Skulder och eget kapital 28 001 28 972 - - - - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12 2011-12 2008-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 1 269 1 256 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 392 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 261 7 805 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 422 - - - - -
Sociala kostnader 3 746 3 728 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 - - - - -
Omsättning 68 317 60 981 - - - - -
Nyckeltal
Antal anställda 28 24 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 437 2 538 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 507 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 13 576 11 426 - - - - -
Nettoomsättningförändring 12,05% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 33,18% 17,93% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 13,61% 8,53% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 51,46% 49,65% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,48% -5,58% -% -% -% -% -%
Soliditet 32,35% 28,95% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet 121,29% 78,62% -% -% -% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 592 53 766 47 057 45 215 40 402 36 685 16 269 16 078 17 259 52 110
Övrig omsättning 2 2 386 337 317 736 81 101 2 212 2 785
Rörelseresultat (EBIT) 8 448 4 826 2 401 1 289 670 -865 -1 008 -708 -349 2 319
Resultat efter finansnetto 11 916 4 942 2 436 1 232 -119 -461 -987 -703 -380 2 152
Årets resultat 3 621 2 0 906 -284 -277 -149 -426 -194 1 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 289 18 635 8 060 9 393 11 169 13 612 5 493 4 266 4 341 5 436
Omsättningstillgångar 8 709 10 635 7 131 6 645 9 911 8 016 3 509 4 412 7 957 9 998
Tillgångar 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298 15 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 398 6 777 7 242 7 242 11 255 11 539 4 510 3 922 4 348 4 542
Obeskattade reserver 322 216 266 92 92 0 0 575 853 1 039
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 097 3 010 0 0 3 242 3 242 1 707 313 938 1 563
Kortfristiga skulder 17 180 19 266 7 683 8 704 6 491 6 847 2 786 3 869 6 159 8 289
Skulder och eget kapital 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298 15 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 181 1 005 - - 0 717 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 392 - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 6 903 6 103 6 173 6 506 6 305 4 870 2 373 2 233 4 505 5 886
Varav resultatlön till övriga anställda - 422 - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 3 426 3 109 2 819 2 944 2 677 2 577 884 782 1 946 2 629
Utdelning till aktieägare 1 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 594 53 768 47 443 45 552 40 719 37 421 16 350 16 179 19 471 54 895
Nyckeltal
Antal anställda 18 16 13 16 14 15 6 5 11 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 255 3 360 3 620 2 826 2 886 2 446 2 712 3 216 1 569 2 481
Personalkostnader per anställd (tkr) 655 645 728 591 - 544 543 603 586 405
Rörelseresultat, EBITDA 11 930 10 730 4 616 2 900 670 1 814 -433 -238 283 2 984
Nettoomsättningförändring 8,98% 14,26% 4,07% 11,91% 10,13% 125,49% 1,19% -6,84% -66,88% -%
Du Pont-modellen 48,40% 17,63% 16,07% 8,34% -0,17% -1,66% -10,73% -7,16% -2,22% 15,24%
Vinstmarginal 20,65% 9,60% 5,19% 2,96% -0,09% -0,98% -5,94% -3,86% -1,58% 4,51%
Bruttovinstmarginal 50,43% 49,25% 38,93% 19,93% 100,00% 15,37% 10,47% 10,69% 6,79% 12,81%
Rörelsekapital/omsättning -14,46% -16,05% -1,17% -4,55% 8,46% 3,19% 4,44% 3,38% 10,42% 3,28%
Soliditet 26,60% 23,73% 49,04% 45,58% 53,71% 53,35% 50,09% 49,97% 40,35% 34,28%
Kassalikviditet 50,69% 54,04% 91,96% 74,79% 147,94% 113,76% 113,17% 103,41% 123,51% 114,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...